IndustriparkNytt 6-2023

18 December, 2023 12:36 Del Del Del

I årets sjette og siste utgave av IndustriparkNytt kan du lese om modernisering og effektivisering hos Celsa Armeringsstål (s.4-5), Techlab som legger til rette for interaktiv læring med virtuell virkelighet (s.6-7), Kvarøy Smolt som produserer bærekraftig smolt ved bruk av fjernvarme fra Mo Fjernvarme (s.8-9), Svabo Industrinett som bygger ny strømforsyning til Elkem (s.10-11) og Mo Industripark som kartlegger mulighetene for solcelleanlegg.

Les IndustriparkNytt nr.6-2023 her!

Del Del Del