Utviklingsprosjekter

En vesentlig del av arbeidet til MIP Marked og Eiendom er videreutvikling av eksisterende arealer og bygninger, samt å utvikle nye industri- og næringsarealer.

Dette gjør vi for å kunne være i pakt med de krav og behov våre eksisterende og nye kunder har. Det omfatter også veinett, parkeringsanlegg og industriterminal.

Dypvannskai

Siden 2014 har utvikling av ny dypvannskai hatt høy prioritet.

I samarbeid med Mo i Rana Havn KF og Rana kommune er det gjennomført et forprosjekt som også har sett på samarbeidsløsninger for eierskap, organisering, finansiering og konsept for drift og utvikling av en felles dypvannskai/tungvektskai for Mo i Rana.

Forprosjektet har belyst beliggenhet og tekniske krav til kai med tilhørende infrastruktur.

Ny industri

MIP Marked og Eiendom arbeider for tilrettelegging av egnede arealer for etablering av ny kraftintensiv industri.

Et større datalagringssenter og ny prosessindustri er blant alternativene. Dette omfatter planlegging av all infrastruktur, som vei, vann, avløp, framføring av energi / strømnett, fibernett, med mer.

Kontorbygg i Blåbærveien

I Blåbærveien, like ved E6, er det klargjort en tomt for å gi plass til nye moderne, energieffektive og miljøvennlige kontorbygg.

Dette vil bli attraktive arealer, som i tillegg vil gi industriparken en penere og mer positiv profil mot byen.

Referanseprosjekter

MIP Marked og Eiendom gjennomfører ulike prosjekter rettet mot både industri og næringsliv både i og utenfor industriparken. Med kunden i fokus tilpasser og bygger vi lokaler ved behov.

Ombygging for båtproduksjon

MIPEiendom-4763

Byggetid: Desember 16 – mars 17

Størrelse: 3000 kvadratmeter

Kunde: Helgeland Plast AS Polarsirkelbåt

Helgeland Plast ønsket å satse mer på produksjon av de populære polarsirkelbåtene sine og hadde behov for egnede lokaler for produksjonslinjen til plastbåtene. Vi tilpasset kontorer og tilstøtende fasiliteter, samt ombygget produksjonslokalene etter deres behov.

Kontorlokaler

MIP Eiendom mai 19-

Byggetid: 2016-2017

Størrelse: 230 kvadratmeter

Kunde: INTU Økonomi

I dette prosjektet totalrenoverte MIP Eiendom 230 kvadratmeter kontorarealer med 10 cellekontorer, spiserom, garderober, samt bygget ny adkomst med trapperom og heis.

Verkstedbygg

verkstedbygg

Byggetid: 2008 – til i dag

Størrelse: 6000 kvadratmeter

Kostnad: 35 millioner

Kunde: Momek Group AS

Vi har gjennomført flere prosjekter for å ombygge en stor sveisehall til moderne verksteder. Dette har inkludert nytt gulv, oppgradering av elektrisk anlegg bedre ventilasjon og oppdeling i seksjoner.

Fasade og uterom

Byggetid: 2017-2018

Kostnad: 10 millioner

Vi har behandlet fasadene, installert fasadebelysning. Videre tilpasset vi utearealene med beplantning, asfaltering og legging av belegningsstein. Det ble bygget fem skjermede sitteområder. Det ble også bygget flere boder for avfallscontainere og sykkelparkering.

Ansatte i MIP Marked og Eiendom

Arne Westgård
Driftsdirektør
915 66 434

Dag Storholm
Eiendomssjef
951 63 202

Kjell Arne Hagen
Produktleder Anlegg
918 79 884

Terje Gundersen
Produktleder Bygg
482 50 180

Fredrik Lundestad
Forretningsutvikler
924 37 911

Kjetil Johnsen
Driftsansvarlig
414 78 363

Øyvind Johansen
Driftsansvarlig
906 12 595

Tor Åge Haugum
Driftsansvarlig
479 03 871

Eirik Michalsen
Prosjektleder
404 35 865