Mofjernvarme

Mo Fjernvarme

Mo Fjernvarme står for betydelige CO2 reduksjoner fordi de bruker overskuddsvarme fra prosessindustrien til fjernvarmeanlegget.

Det gjør at driften i fjernvarmeanlegget i Mo i Rana i normalår, er så godt som CO2-nøytral. Av de største fjernvarmeanleggene i Norge er det kun Mo Fjernvarme som har overskuddsenergi som sin hovedkilde for varmeproduksjon. Med sin produksjon sparer Mo Fjernvarme naturen for betydelige reduksjoner av skadelige miljøgasser.

Mange av byens offentlige bygg, forretningsbygg, hoteller og borettslag bruker fjernvarme.

Kontaktinfo og info om tilbudene finner du på nettsiden til Mo Fjernvarme.

Nøkkeltall

  • Produksjon: 40 GWh
  • Gjennvinningsgraft: 99,4%
  • Omsetning: 15,8 mill NOK
  • Eies av Mo Industripark (60%) og Helgeland Kraft (40%)

Nyhetssaker om Mo Fjernvarme