Fjernvarmerørene ligger klar til å graves ned ved høyblokkene i Myrtun borettslag.

Feirer 25 år og utvider på Gruben

11 July, 2024 13:09 Del Del Del

Mo Fjernvarme feirer i år sitt 25-årsjubileum. Det markeres ikke bare med kake, men også med en større utvidelse av fjernvarmenettet på Gruben.

Utvidelsen på Gruben er et ledd i arbeidet med å posisjonere selskapet for framtiden, med blant annet høyere vekst og aktivitet østover mot den nye flyplassen. Investeringen er på rundt 20 millioner kroner, og er planlagt ferdigstilt til november i år.

– Økonomien i dette prosjektet isolert sett er nok litt svakere sammenlignet med de prosjektene vi vanligvis gjennomfører, men samtidig er dette en del av en langsiktig planlegging mot et område av byen hvor vi tror det vil bli økt aktivitet i årene framover, sier markedssjef Terje Sund-Olsen.

Det er særlig flyplassutbyggingen som fungerer som en katalysator for vekst østover langs E12.

– Vi tror at det kommer en økt byggeaktivitet langs E12 mot den nye flyplassen når den er ferdig. Det finnes mange spennende planer for Gruben når det gjelder blant annet leiligheter og butikker, sier Sund-Olsen.

Fjernvarmerørene i hovedtraséen på Gruben med størrelse DN150. Total tykkelse er 500mm.

Sund-Olsen understreker at utbyggingen også er et svar på samfunnets ønske om å legge til rette for strømsparing og energigjenvinning.

– Dette er helt i tråd med de uttalte målene om å avlaste strømnettet, som politikere og myndigheter har kommet med. Fjernvarmen erstatter elektrisk strøm, og avlaster strømnettet, påpeker Sund-Olsen.

Mo Fjernvarme har allerede inngått avtaler med Myrtun borettslag. Dette er høyblokkene på Gruben. I tillegg har de inngått avtaler med Rana Arbeidssenter og Bil i Nord. Samlet utgjør avtalene om lag 2,8 GWh/år. Dette tilsvarer strømforbruket til 186 husholdninger.

Gravingen av rør er godt i gang, og arbeidet vil pågå utover høsten. Mo Fjernvarme samarbeider med flere aktører i prosjektet.

– Ospas har tatt på seg gravejobben, og så skal Nord Industrirør gjøre den utvendige rørleggingen hvor selve fjernvarmerørene fram til byggene legges. Vi jobber ennå med å lande leverandør av innvendig rørarbeid, men det kommer etter planen før sommeren, sier Sund-Olsen.

Mathias Kjeldsen nyter finværet mens han gjør klart for å presse fjernvarmerøret under veien. Han er lærling i Ospas AS som anleggsmaskinfører.

Mo Fjernvarme har lagt stor vekt på å at utvidelsene skal være fremtidsrettet. Det skal legges totalt 2 kilometer med fjernvarmerør, inkludert hovedtrasé og forgreninger ut til kundene. Disse rørene har både god kapasitet, og er spesielt godt isolerte sånn at varmetapet minimeres.

– Vi legger til rette for fremtidige kundetilknytninger. Blant annet har vi dimensjonert rørnettet for videre utvidelse mot Gruben Sykehjem , avslutter Sund-Olsen.

Mo Fjernvarme:

  • Mo Fjernvarme AS ble stiftet 8. november 1999, og eies av Mo Industripark AS (60 prosent) og Helgeland Kraft (40 prosent).
  • Fjernvarmenettet ble påbegynt allerede i 1985. Etter opprettelsen av Mo Fjernvarme AS har det blitt investert betydelige beløp i utvidelse og effektivisering av fjernvarmenettet. I utvidelsen på Gruben er det brukt godt isolerte stålrør med høy isolasjonsklasse, og med størrelse DN150 i hovedtraséen. Rørene er levert av Pipex AB og produseres i Latvia.
Del Del Del