Kokk Anders Edvardsen fra Restaurant Stenneset. Foto: Restaurant Stenneset

Laks med industrielt opphav

2 januar, 2024 7:00 Del Del Del

Inne på Restaurant Stenneset står kokk Anders Edvardsen og tilbereder de herligste retter med lokale råvarer fra Helgeland, blant annet laks fra Kvarøy Fiskeoppdrett. Men visste du at denne laksen startet som rogn hos Kvarøy Smolt, inne i Mo Industripark?

Kvarøy Smolt har konsesjon til å produsere 11 millioner smolt. De har nylig gjennomført en større oppgradering av produksjonsanleggene i industriparken, som la til rette for en dobling av produksjonen fra 5,5 millioner fisk. Dette skulle de gjennomføre uten å bruke mer strøm eller vann. De er godt i gang med oppskaleringen, og har som mål å produsere rundt 8 millioner smolt neste år. Til dette brukes det på ett år om lag 30 millioner kubikkmeter ferskvann, og overskuddsenergi fra to ulike kilder.

– Vi bruker varme fra kjølevannet til Elkem og fjernvarme fra Mo Fjernvarme til å oppnå optimal temperatur på vannet i oppdrettsanlegget. Fordi vi er avhengig av ekstremt nøyaktig og stabil temperatur, bruker vi fjernvarme fra Mo Fjernvarme til de mest kritiske delene av produksjonen, som er under klekking og startforing, forteller daglig leder i Kvarøy Smolt, John Morten Abelsen.

Daglig leder i Kvarøy Smolt, John Morten Abelsen.

Overskuddsenergien brukes for å øke temperaturen på vannet i oppdrettsanlegget til ideell temperatur, som gjør at laksen vokser raskere enn den ellers ville ha gjort.

– Tilførselen av energi fører til raskere vekst. Men man må holde seg til de temperaturene fisken trives best i. Derfor er vi avhengig av stabil energitilførsel for å kunne gi stabile forhold i kar. I tidlig fase har laksen så mye som fem prosent daglig tilvekst, legger Abelsen til.

Her klekkes bittesmå rognkorn i klekkeriet hvor vannet holder maks 7,5 grader.

Den stabile temperaturen oppnår de ved bruk av stabil energitilførsel og varmevekslere som henter ut restvarmen fra avløpsvannet.

– Det er flere grunner til at vi benytter oss av fjernvarmen. Det er både fordi den er miljøvennlig, temperaturen er stabil, infrastrukturen er tilgjengelig, og det er en prosess som vi slipper å vedlikeholde eller følge opp. Det forenkler vår prosess. Vi trenger kun å åpne en ventil og blande inn varme ved behov. Personlig synes jeg det er positivt og litt hyggelig at vi kan produsere mat på restenergi fra prosessindustrien, sier Abelsen.

Kvarøy Smolt har investert mye på energisiden de siste årene for å enda bedre kunne utnytte energien i vannet.

– Vi har installert store varmevekslere på alle avdelingene slik at vi kan ta vare på og utnytte energien enda bedre enn før. Vi blir ikke lenger like påvirket av vær og vind og vi kan derfor produsere jevnt og trutt hele året. Varmevekslerne sikrer oss stabile temperaturer og vi trenger ikke tilføye like mye varme som tidligere for å holde jevn temperatur, forteller Abelsen.

Her er noen av varmevekslerne som gjenvinner varmen fra vannet og som sammen med tilførsel av fjernvarme sørger for stabil temperatur i vannet.

Smolten, som starter som bittesmå rognkorn, klekkes fram i klekkeriet hvor vannet holder maks 7,5 grader. Etter omtrent 10 uker, når de har spist opp sin egen plommesekk og veier 0,17 gram, flyttes de videre til startforingen. Der spiser og vokser de i 12 grader varmt vann til de er mellom 3 og 5 gram. Så flyttes de videre til «tilvekst» hvor yngelen skal stå til den er 40 gram og kan vaksineres.

– I avdelingen som kalles tilvekst brukes varme fra Elkem. Der varmes vannet opp, renses etter bruk og varmer sekundært gjennom varmevekslere som henter ut restvarmen fra det rensede vannet. Når fisken er vaksinert, får den vokse til den blir 90-100 gram og selges deretter, sier Abelsen.

Inne i avdelingen hos Kvarøy Smolt som heter tilvekst.

Når smolten har vokst et års tid og blitt ca. 120 gram, tas den ut av smoltanlegget og transporteres til oppdrettsmerdene ute på kysten av Helgeland og nordover. Den voksne laksen, som startet livet i industriparken, havner etter hvert på middagstallerkener rundt om i Norge, i Europa, i Asia, i USA  – og hos Restaurant Stenneset.

Denne smolten har vokst seg stor og er snart klar for å reise videre til et oppdrettsanlegg.

Del Del Del