Kursleder Svein Joar Almli kurser de ansatte i Rana Gruber.

Bygger kultur for HMS

26 januar, 2023 10:52 Del Del Del

Siden 1997 har MIP Sikkerhetssenter gjennomført kurs for bedriftene i industriparken. Kundebasen har gradvis vokst. Hovedtyngden av kundene er fremdeles i industriparken, men kundene kommer fra hele fylket. Den viktigste oppgaven til kurssenteret er å spre gode holdninger til HMS.

Siden oppstarten i 1997 har kurssenteret gått fra å tilby et fåtall kurs til over førti. Fokuset har hele tiden vært å arbeide med kunnskap og holdninger til HMS, sånn at hverdagen blir tryggere for alle. For bedriftene i Mo Industripark er det særlig viktig at hele utdanningsløpet for industrivernpersonell kan tas på MIP Sikkerhetssenter. Det sparer dermed både tid og penger for bedriftene at kurssenteret er en integrert del av økosystemet i industriparken.

Kurskoordinator Asle E. Hjartøy er primus motor for kursvirksomheten og forteller at de har et bredt tilbud av kurs.

– Vi tilbyr blant annet hele utdanningsløpet til personell i industrivernet, røykdykkerkurs og kurs for innsatsledere. Men vi har også kurs for sjåfører, etterutdanning for alle typer maskiner, både kraner, maskiner og truck, forteller Hjartøy. – Alle i industrivernet kan ta alle kurs hos oss og bedriftene lokalt trenger ikke reise noen plass.

Avdelingsleder for MIP Sikkerhet og service, Richard Erlandsen, stemmer i:

– Da vi startet i 1997 hadde vi fire-fem kurs innenfor industrivern. I dag har vi en portefølje på over førti kurs innenfor mange forskjellige områder. Brann, førstehjelp, røykdykking, industrivern, varme arbeider, ADR, sertifisert og dokumentert opplæring, etterutdanning for yrkessjåfører og fallsikring, sier Erlandsen.

Ansatte i Rana Gruber øver på hjerte og lungeredning med dukker som er koblet opp mot en app.


En av mange typer skader som man opplæres til å kunne håndtere.

 

Leverer til hele Nordland
På de 25 årene som har gått har de jobbet bevisst med kvalitet på kursene sine, og har siden 2005 hatt en eksponentiell vekst.

– Vi gjør mange ting for å sikre kvalitet på kursene våre. Blant annet har vi utviklet en egen instruktørutdanning for å sikre kvaliteten på undervisningen som blir gitt av våre instruktører. Vi følger læreplaner som er utarbeidet av arbeidstilsynet og vi kjøper inn kvalitetsmateriell fra anerkjente aktører i Norge. Vi har også oppfølging av instruktører og gjennomgang av læreplaner, sier Erlandsen.

Asle Hjartøy forteller at i år 2000 var 95 prosent av omsetningen fra bedrifter i industriparken. Dette har endret seg kraftig: I dag er over 50 prosent av omsetningen fra bedrifter utenfor parken.

– Vi holder kurs for bedrifter fra hele Nordland. Vi får flere og flere utenfor parken, og vi har en kundebase som er større enn industriparken, forteller Hjartøy. -Det forteller oss at vi gjør mye riktig, og kan tilby kurs av høy kvalitet. Det er også mulig for oss å øke hyppigheten på kursene når vi har et større nedslagsfelt, sier Hjartøy

Praksis i opplæringen er avgjørende
Ved kurssenteret er de opptatt av praksis og det understrekes hvor viktig praksis er for å bli trygg på det man holder på med. Gjennomføring av praktiske øvelser på kurs er ressurskrevende, blant annet fordi en trenger egnede lokaler og utstyr, i tillegg til flere instruktører.

– Dette med praksis er en nøkkel til kvalitet. Vi kjører på med praktisk øving fordi vi mener det er helt essensielt for sikkerheten i bedriftene, forteller Hjartøy.

Hjartøy sier det er viktig at hver enkelt bedrift er oppmerksom på hvorvidt kurstilbyderne faktisk følger opp lovkravet om praktisk opplæring.

– En som ikke har hatt praktisk opplæring vil ikke være i stand til å kjøre maskiner på en trygg og kontrollert måte. Det er derfor faktisk et krav i opplæringsplanen at man skal ha praktisk opplæring. Men det koster, og vi ser at noen kurstilbydere dessverre tar snarveier for å spare kostnader, sier Hjartøy.

For å kunne tilby god praktisk opplæring, har MIP Sikkerhet og service bygget et eget lokale til fallsikringskurs og krankurs.

– Vi tilbyr et ganske unikt personløfterkurs som går over to dager. Det er en dag med teori og en dag med lift hvor man løser forskjellige oppgaver. Det er stor etterspørsel og veldig mange som ønsker å ta akkurat dette kurset, forteller Hjartøy. -Vi har også investert i en helt ny traverskran med en hel del smarte funksjoner som brukes til praktisk opplæring i trygge omgivelser. Vi tror på den måten å drive opplæring på, fordi det skaper trygge ansatte med gode holdninger, fortsetter han.

Fornøyde kunder
Det er mellom 1500 til 2000 på kurs og øvelser årlig på kurssenteret, og tilbakemeldingene fra kursdeltakerne er gode. På en skala fra 1 til 5, er kurssenteret stadig oppe og nikker rett under blanke femmere.

– Kurssenteret har samlet inn statistikk siden 2014, og har alltid ligget på et høyt nivå. I år ligger det an til å bli rundt 4,82, forteller Hjartøy.

En av evalueringene som kom i høst skilte seg litt ekstra ut og gav en av instruktørene spesielt skryt: «Hvis jeg hadde hatt Svein Joar som lærer på skolen, så hadde jeg vært professor nå. Han er den beste læreren jeg har hatt.» Den omtalte kurslederen er Svein Joar Almli hos MIP Sikkerhet og service.

– Det er kjempemorsomt å få slike tilbakemeldinger, sier Hjartøy begeistret. -Den beste tilbakemeldingen vi får er likevel det at kundene kommer tilbake til oss, sier han.

Gode holdninger til sikkerhet gir færre skader
Noe av det viktigste arbeidet som kurssenteret gjør, er å endre holdninger til HMS i og utenfor industriparken. Avdelingsleder Richard Erlandsen forteller at sikkerhetsarbeid ikke bare handler om folk på vakt og biler i beredskap, men om holdninger og rutiner i bedriftene.

– Vi tillater ikke snarveier, verken i det vi eller kursdeltakerne holder på med. Kursdeltakerne blir selvsagt preget av de holdningene som instruktørene våre har. De har høyt fokus på kvalitet og HMS, som er nøkkelen til suksess. Det gjør at vi mener vi klarer å endre holdninger, forteller Erlandsen.

Statistikken viser at det de siste tjue årene har blitt vesentlig færre arbeidsrelaterte skader.

– Hvis vi går tjue år tilbake i tid så var antallet arbeidsrelaterte ulykker mye høyere sammenlignet med i dag. Vi ser en veldig klar og tydelig nedgang de siste tjue årene, noe som skyldes bedre opplæring og HMS-arbeid i bedriftene. Det er vi stolte over å bidra til, avslutter Erlandsen.

FAKTA OM KURSSENTERET

  • Er en del av MIP Sikkerhet og service
  • Har 12 kursholdere og over 40 kurs
  • Holder kurs for kunder i hele Nord-Norge
  • Nettside: mip-brann.no
Del Del Del