Rana Industriterminal søker terminaloperatører

19 February, 2024 13:29 Del Del Del

Om stillingene

Vi har et pågående generasjonsskifte i bedriften, og har behov for tre nye terminaloperatører. Arbeidsoppgavene er knyttet til lasting og lossing av skip med råvarer, ferdigvarer og containere for industribedriftene i Mo Industripark. Arbeidet foregår på 3-skift og i stor grad utendørs. Du bør ha god helse og godt humør i tillegg til ståpåvilje og være fleksibel. Vi oppfordrer både kvinner og menn til å søke.

Søk på stillingen!

Søknadsfrist er 10. mars 2024.

Arbeidsoppgaver

 • Generelle terminaltjenester, på- og avhuking av stålprodukter
 • Operere sving- og portalkraner, både mekanisk og hydraulisk
 • Kjøring av ulike maskiner som f.eks. hjullaster, truck, reach stacker
 • Aktiv deltakelse i bedriftens forbedringsarbeid

Kvalifikasjonskrav

 • Gjerne fagbrev i logistikk eller annet relevant fagområde
 • Og/eller relevant erfaring fra logistikkarbeid eller industri
 • Gjerne kran- og/eller maskinførerbevis
 • Førerkort kl. B
 • Kjennskap til HMS-arbeid
 • Kunne arbeide både selvstendig og i team
 • Tilpasningsdyktig, strukturert og ryddig

Vi tilbyr

 • Jobb i en av Norges største industriparker
 • Spennende utfordinger i et konsern i vekst og utvikling
 • Godt arbeidsmiljø og varierte arbeidsoppgaver i lag med høyt faglig kompetente medarbeidere
 • Fokus på digitalisering og bruk av ny teknologi
 • Lønn etter avtale og gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Tiltredelse etter avtale

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingene rettes til driftsleder Espen Ruud, tlf. 41 62 50 91 eller daglig leder Alf Øverli,

tlf. 41 55 88 56.

Søk på stillingen!

Søknadsfrist er 10. mars 2024.

Om oss

Rana Industriterminal AS er et heleid datterselskap av Mo Industripark AS. Vi tilbyr i hovedsak tjenester innen lossing og lasting av råvarer, ferdigprodukter og containere for prosess- og stålindustrien i Mo Industripark.
Vi er i dag 50 ansatte ved bedriften.

Mo Industriparks visjon er å være en grønn Industripark i verdensklasse. Det er omtrent 110 bedrifter tilknyttet Mo Industripark AS (MIP), med til sammen 2900 ansatte. Vi har 2600 dekar tomteområder. Industrien her omsetter for rundt 15 mrd. kroner årlig, og eksporterer for 9,4 mrd. kroner (2022-tall). Det gjør Rana til Nord-Norges største eksportkommune.

MIP er et eiendoms- og infrastrukturselskap, og vi jobber aktivt med utviklingsprosjekter for å tiltrekke oss nye bedrifter og arbeidsplasser innen grønn industri. Rana Industriterminal, Svabo Industrinett, MIP Miljøkraft og Mo Fjernvarme er datterselskaper i MIP. MIP har 60 ansatte, med totalt 130 ansatte i konsernet.
Blant våre leietakere finnes internasjonale aktører innen blant annet smelteverksindustri, oppdrett, datasenter, gruvedrift, batterifabrikk, IT og leverandørindustri. Vi står overfor spennende prosjekter som vil øke attraktiviteten til Mo Industripark framover, som ny dypvannskai og nye grønne industrietableringer.
En ny flyplass er under bygging i Mo i Rana, noe som vil gjøre både byen og regionen mer attraktive og koble oss enda tettere på verden. Vi befinner oss i en næringsvennlig kommune, som har som visjon at Rana skal være Norges grønne industrihovedstad. Våre ansatte innehar høy kompetanse, og utgjør sammen med de ansatte i alle bedriftene i industriparken et av Norges aller sterkeste industrimiljøer.

Del Del Del