Det store oppdraget med sugeankre for Aasta Hansteen-plattformen er nå snart ferdigstilt. Det er ingen tilsvarende ordrereserve etter at hele oppdraget er fullført, og Momek Fabrication AS ser deg derfor nødt til å si opp 20 av sine ansatte. De ferdige sugeankrene ligger her på lager ved Rana Industriterminal, klar for utskiping til Aasta Hansteen-feltet til sommeren.

20 sies opp ved Momek Fabirication

27 februar, 2015 15:58 Del Del Del

For lav oppdragsmengde gjør at Momek Fabrication AS må si opp 20 av sine ansatte.

– Det er veldig beklagelig, men dessverre uungåelig, sier daglig leder Wiggo Dalmo i Momek Group AS.

Totalt er det omlag 60 personer som jobber i Momek Fabrication AS, som produserer stålstrukturer.

– Den arbeidsstokken står ikke i forhold til ordresituasjonen. Dette kan ta seg opp, og det jobber vi hardt for, sier Dalmo.

For Momek som selskap, med totalt cirka 240 ansatte i forskjellige grupper, er det også en betydelig andel som må gå.

– Det er alvorlig for dem det gjelder, det er det ingen tvil om. Det er også alvorlig for bedriften, og er det noe vi ikke liker så er det nedbemanninger, sier Dalmo, og legger til at det dessverre er nødvendig.

De som nå blir oppsagt vil jobbe ut oppsigelsestiden.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr2_2015s15

Del Del Del