Johannes Sandhei, daglig leder i IMTAS AS

App for kvalitetsforbedringer

5 oktober, 2013 14:52 Del Del Del

Det var Johannes Sandhei som fikk ideen en helg han våknet tidlig.

– Jeg lå og grublet over hvorfor det ikke fantes en slik app, fordi det var så tungvint med skjemaene. Jeg sto opp og sjekket på nettet. Jeg fant noe lignende, men ikke tilpasset vår jobb, sier han.

Etter å ha undersøkt litt rundt kontaktet han et firma som kunne lage en app som IMTAS kunne bruke.

– Vi så en tendens til underrapportering fordi dagens system var tungvint. Jeg tror terskelen for å registrere avvik nå blir mindre fordi det blir enklere å kunne gjøre dette gjennom smarttelefonen,  sier han.

Den nye applikasjonen inneholder seks moduler pluss sikker jobbanalyse, og er tilpasset slik at det også er mulig å legge ved bilder.

– Hvis for eksempel noen snubler i en trapp som er i dårlig stand, kan vedkommende ta bilde av trappetrinnet som var ødelagt og legge ved. Det samme gjelder også andre ting som eventuelt forsinker arbeidet, produksjonsfeil eller lignende. Appen er også tilpasset slik at vi og kunden i fellesskap kan fylle ut sluttkontrollskjema og signere direkte inn på telefonen.

Johannes legger til at selv om den nye appen har erstattet papirene er det fortsatt mulig å benytte det gamle systemet for de som ikke er så mobil- og datakyndige.

– Appen er direkte tilknyttet databasen til IMTAS. Den er spesialtilpasset oss og er utviklet både til Android og ios (iPhone). Vi har testet den og den fungerer veldig bra, forteller Johannes.

 

IMTAS har rettighetene til denne appen i Rana, men er absolutt åpen for å slippe andre bedrifter til.

– Hvis flere ser nytten i denne appen kan de henvende seg til meg, sier  Johannes Sandhei.

 

HSEQ Appen

Appen inneholder seks moduler pluss ”Sikkerjobbanalyse”.’

Modul 1:           Kvalitetsavvik: Hvis en operasjon eller produksjon blir utført feil.  Eller kvalitetsfeil fra en leverandør.

Modul 2:           Endringsmelding/Venting: Hvis en operatør er ute hos en kunde og ting av ulike  årsaker tar mye lengre tid enn først planlagt kan dette rapporteres direkte.

Modul 3:           Sluttkontroll: Ute på oppdrag kan vår operatør og kunden fylle ut sluttkontrollskjema og signere i fellesskap direkte innpå telefonen.

Modul 4:           HMS-avvik.

Modul 5:           Ulykke:- Registrering av hendelser.

Modul 6:           Vernerunde (i verkstedet og ute på arbeidsstedet). Sikkerjobbanalyse: Her gjøres sikkerjobbanalysen på arbeidsstedet og deltakere signerer rett på telefonen.

Alle modulene har innlagt fotomuligheter slik at bilde kan tas og sendes med.

GSnr5_2013s8

Del Del Del