Fv. næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og daglig leder ved Arctic Circle Data Center AS, Jan Erik Svensson under den offisielle åpningen av den kommersielle skytjenesten Arctic Cloud.

Arbeidsplasser og lokal verdiskaping

27 september, 2018 12:13 Del Del Del

Under Arctic Circle Data Center AS (ACDC) sin offisielle åpning deltok næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han tror etablering av digital industri er et viktig bidrag til å sikre arbeidsplasser og lokal verdiskaping.

– Dette er ikke framtida med stor F, men store datasenter er en del av det vi i fremtiden kommer til holde på med i Norge. Derfor er det stort engasjement rundt etablering av datasenter. I en landsdel som dette, hvor det er kraftoverskudd, tror jeg en etablering av datasenter er en god industriinvestering. Det handler om er å få arbeidsplassene og verdiskapingen hit. Jeg er opptatt av det. Vi selger kraft til utlandet, men vi må få verdiskaping av den lokalt produserte kraften vår i Norge, og datasenter er en måte å gjøre det på, sier Røe Isaksen.

Videreutvikler industrien
Selve åpningen fant sted i datahallen på Sentralverkstedet.
– I dag vil vi med stor hjelp, og til stor glede for oss, få næringsministeren til å åpne den første satsingen som vi har etablert kommersielt i ACDC, som vi kaller Arctic Cloud. I løpet av 2019 vil den neste satsingen komme opp, som vi har kalt ACDC Campus. Det er et tilrettelagt datasenter for flerbrukssystem hvor vi også inviterer andre aktører til å delta inn i den operasjonelle virksomheten, forteller daglig leder Jan Erik Svensson i ACDC og gir næringsministeren æren av å koble ACDC opp mot resten av verden, utifra et illusjonistisk perspektiv, gjennom en enkel patchledning.
Mange representanter fra industrien og næringslivet for øvrig deltok under seremonien.
– Vanligvis bruker vi saks under slike offisielle åpninger, det skal jeg ikke gjøre i dag, sier Røe Isaksen og fortsetter:
– Jeg synes det er veldig fint at vi er i Mo industripark, fordi vi har klart å beholde og videreutvikle distriktene i Norge. Det har vi klart gjennom å ha forskjellig typer industrivirksomhet. Til felles for dem alle er at man bruker det som er Norges naturgitte fortrinn til å skape arbeidsplasser og verdiskaping. Når vi fortsatt skal være en ledende industrinasjon, må vi også være en ledende digital industrinasjon. Jeg synes det er gøy å åpne dette, og jeg synes det er gøy at datasenteret er her. Det er spennende at dere tenker på hvordan dere skal jobbe sammen med industrien og etablert industri for å videreutvikle også dem. Gratulerer med dagen! 

Grønn industri
Åpningen av ACDC er hans første besøk i Mo industripark.
– Jeg har fått en del presentasjoner og hørt mye om Mo industripark tidligere og forventer å få høre litt om utviklingsplanene. Jeg vet blant annet at det jobbes med ny dypvannskai her, og det er alltid spennende å høre om sammensetningen i en industripark og hvordan de forskjellige bedriftene jobber sammen. Det er interessant å bli kjent med hvilke utfordringer de ser fremover med tanke på den internasjonale markedssituasjonen, teknologi og digitalisering.
Røe Isaksen mener det viktigste for å ha verdens mest miljøvennlige industri er tilgang til 100 prosent fornybar kraft gjennom vannkraften.
– Vi satser stort på forskning, utvikling og støtteordninger for miljøvennlig teknologi som gjør at man kan få støtte, eller risikoavlastning, fra det offentlige, enten om man skal legge om produksjonen eller ønsker å forske frem nye produksjonsmetoder.
– Industriprodukter av høy kvalitet må selvsagt også være konkurransedyktige på pris, men det er nok en fordel for oss, i stadig større grad, at vi også kan markedsføre oss som grønn industri, understreker Røe Isaksen under åpningen.  

Snart er Arne Handal på plass som ny direktør i Arctic Circle Data Center.

 

Del Del Del