Arctic Circle Data Center melder oppbud

10 januar, 2020 14:18 Del Del Del

Grunnet mangel på tilførsel av kapital må Arctic Circle Data Center AS melde oppbud fra 10. januar. Styreleder i Arctic Circle Data Center AS, Arve Ulriksen sier dette er en lei situasjon for selskapets ansatte, kunder, kreditorer og eiere.

– Vi ser oss dessverre nødt til å avvikle Arctic Circle Data Center (ACDC) ved oppbud. Vi har de siste månedene jobbet hardt med å kapitalisere opp selskapet gjennom en emisjon, men dette har vi ikke lyktes med. Derfor vil driften opphøre. Dette er svært beklagelig for selskapets syv ansatte, eiere, kunder, kreditorer og for tjenesteporteføljen ACDC hadde potensial for å realisere. Vi håper og tror at våre dyktige ansatte i selskapet, som har høy relevant kompetanse som er etterspurt av mange arbeidsgivere, raskt får seg ny jobb, sier Ulriksen.

Arctic Circle Data Center ble startet opp som inkubatorbedrift i 2014 og gikk fra 2016 over i fasen som aktivt selskap. Siden da har selskapet bygget stein på stein for å bli en kommersiell aktør innen skytjenester.

ACDC har høstet internasjonal interesse for sin skyløsning, som ble kommersialisert høsten 2018, men har ikke lyktes med å hente inn ny kapital og kundemasse i takt med vekstambisjonene.
– Markedet for skytjenester vokser både her til lands og i resten av verden. Vi mener det er av økende viktighet å ha data lagret på norsk jord innenfor norsk og europeisk personvernlovgivning istedenfor på servere i utlandet. Vi tror at stadig flere vil innse dette i årene som kommer som følge av spriket i personvernlovgivningen mellom ulike land, men opplever at det er litt lav bevissthet rundt denne problemstillingen i Norge i dag. Den kommersielle utviklingen i selskapet har dermed gått saktere enn forutsatt, og uten tilførsel av ny kapital ble det ikke mulig å fortsette. Det er trist, for vår teknologiske plattform har en unik oppbygging sammenlignet med andre tilbydere, og vi hadde nye tjenester planlagt for lansering i 2020, sier styreleder Ulriksen.

 

Om Arctic Circle Data Center

  • Fra 2016 til 2019 vokste Arctic Circle Data Center fra to til tolv ansatte fordelt mellom kontorer på Mo og i Trondheim. Selskapet har på oppbudstidspunktet syv ansatte.
  • Selskapet eies av Mo Industripark AS (66,69%), Rana Kommune (15,14%), Rikets Sikkerhet AS (15,14%), Rana Utviklingsselskap (1,54%) og Kunnskapsparken Helgeland (1,54%).
Del Del Del