Artic Cloud Data Center

24 mars, 2013 11:11 Del Del Del

Nylig besøkte statssekretær Tone Toften i fornyings- og administrasjonsdepartementet Mo Industripark for å bli informert om Artic Cloud Data Center av Inkubator Helgeland AS.

I et to timers langt møte orienterte daglig leder Thoralf Lian og forretningsutvikler Jan Erik Svensson i Inkubator Helgeland om planene rundt forprosjektet om et datalagringssenter – ”Artic Cloud Data Center”, i Mo Industripark.

– Hun virket overraskende positiv og syntes det var et svært spennende prosjekt. Det var et meget nyttig møte der hun også hadde med seg personer fra departementet som jobber med nettopp denne type spørsmål. For oss var det viktig å få informert om planene direkte. Departementet vil være en viktig støttespiller i videre arbeid med denne saken, i og med at de kan være en døråpner samt anbefale mulige investorer om å ta kontakt med oss, sier Lian.

Med på møtet var også Arve Knutsen, fylkesråd for næring i Nordland, ordfører Kai Henriksen, og tidligere ordfører Geir Waage.

 

Del Del Del