Arve Ulriksen og statsminister Jonas Gahr Støre i Mo Industripark november 2021

Arve Ulriksen inn i regjeringens energikommisjon

11 februar, 2022 12:11 Del Del Del

Administrerende direktør i Mo Industripark, Arve Ulriksen, er i dag i statsråd utnevnt som medlem i regjeringens energikommisjon. Kommisjonen skal se på energibehovene i Norge og foreslå tiltak for økt energiproduksjon.

Nyheten ble lansert av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen i pressekonferansen om kommisjonen fredag 11. februar.

-Jeg er veldig glad for å bli spurt om å sitte i energikommisjonen, og det var ikke vanskelig å takke ja. Jeg er opptatt av industriens behov for tilgang til rimelig fornybar energi, og jeg vil også kunne bidra med perspektiver fra nordnorsk industri, sier Ulriksen.

Ulriksen mener energikommisjonens arbeid vil være viktig for industrien og den grønne omstillingen.

-Norge har enorme muligheter til å bygge opp en ny grønn industri som kan bidra til reduserte klimautslipp, eksportinntekter, finansiering av velferden i tiårene som kommer, og befolkningsvekst i hele landet. Dette er fire saker det er bred enighet om å løse. Men uten økt kraftproduksjon vil vi ikke ha nok energi til å klare denne omstillingen. Da risikerer vi å tape på alle fire områder, sier sjefen i Mo Industripark AS.

Forståelsen for sammenhengen mellom kraftproduksjon og industri har vært bærebjelken i norsk industripolitikk etter krigen. Dette perspektivet frykter Ulriksen er i ferd med å gå tapt i det offentlige ordskiftet.

-Da AS Norsk Jernverk ble etablert etter krigen satte man også i gang med en storstilt kraftutbygging i regionen for å forsyne industrien med strøm. Det er nærheten til rimelig fornybar energi som sikrer industri og arbeidsplasser i byer som Mosjøen og Mo i Rana. Nå har vi muligheten til å skape tusenvis av nye arbeidsplasser både på Helgeland og resten av Norge, noe som ikke minst er viktig når inntektene fra oljesektoren går ned i årene som kommer, avslutter Ulriksen.

Fakta om regjeringens energikommisjon:

 • Kommisjonen ble oppnevnt i statsråd 11. februar 2022
 • Mandat for energikommisjonen er å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft.
 • Fullstendig mandat kan leses her: Oppnevning av energikommisjonen – regjeringen.no
 • Arbeidet skal ferdigstilles innen 15. desember 2022.
 • Medlemmer:
 1. Lars Sørgaard (leder), professor, Bergen
 2. Hans Erik Ringkjøb, ordfører, Voss
 3. Liv Monica Stubholt, partner, Oslo
 4. Are Tomasgard, LO-sekretær, Lillestrøm
 5. Anniken Haugli, visepresident, Oslo
 6. Kjell Roland, samfunnsøkonom, Oslo
 7. Berit Tennbakk, partner, Oslo
 8. Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør, Oslo
 9. Silje Ask Lundberg, kampanjeleder, Trondheim
 10. Øistein Andresen, konsernsjef, Hamar
 11. Gyro Heia, ordfører, Birkenes
 12. Helene Seim, administrerende direktør, Odda
 13. Gudrun Rollefsen, administrerende direktør, Hammerfest
 14. Sverre Gotaas, direktør, Porsgrunn
 15. Arve Ulriksen, administrerende direktør, Utskarpen
Del Del Del