Avanti Engineering utvider sin satsing på Nesna. F.v avdelingsleder på Nesna, Johan Moflag, MSc Ing. Systems and Control, Erik Havikhagen, MSc Ing. Systems and Control, Sindre Marius Schulstock og daglig leder, Vidar Olsen.

Avanti Engineering har utvidet Nesnastaben

11 oktober, 2017 9:54 Del Del Del

I løpet av det siste året har selskapet ansatt flere nye sivilingeniører i sin avdeling på Nesna. De håper også at Mo Industriparks satsning i Langsetvågen kan gi økt behov for selskapets tjenester.

Avanti Engineering leverer elektro og automasjonstjenester til hele verden og er i vekst.
– Siden august i fjor har vi ansatt tre nye sivilingeniører, sier daglig leder Vidar Olsen som forklarer at bedriften har en bevisst strategi med å rekruttere folk med høyere utdannelse og spisskompetanse som kan bidra i utviklingsarbeidet.

– Vår satsing her på Nesna er todelt. Vi utvikler avanserte løsninger både til industri og til fiskeri/havbruk.

Selskapet er etablert i lokaler sammen med samarbeidspartneren Pharmaq Fishtech. Avanti Engineering leverer styring og overvåkning til Pharmaq Fishtech sine halvautomatiske vaksinemaskiner for fisk. Samtidig er selskapene i disse dager også i full gang med utvikling av verdens første robotiserte vaksinemaskin for fisk.

– Mo Industripark sin satsning her i Langsetvågen kan sikkert også gi nyetableringer som har behov for den lokale spisskompetansen fra Avanti Engineering, sier Olsen.

Merker stålkveiler
Avanti Engineering ble stiftet i 1993 og har siden bygget opp en betydelig kompetanse innenfor elektro og automasjon. I begynnelsen henvendte de seg til smelteverksindustrien, men etter hvert har de fått erfaring innen havbruk, mineral- og prosessindustrien.
– Vi leverer automatiseringsløsninger for nye eller eksisterende anlegg, bygger maskiner og leverer komplette anlegg hvor automatikk er en del av funksjonen. Ved siden av dette leverer vi også komponenter innenfor faget automasjon og elektro, samt fagkunnskap og assistanse ved behov. Våre lokale kjernekunder er blant annet Glencore Manganese Norway, Celsa Armeringsstål as, Rana Gruber og Elkem Rana, forteller Olsen.

I 2014 utviklet de Avanti Tag, et produkt som baserer seg på bruk av en robotiseringsløsning for automatisk merking av armeringsbunter hvor maskinen sveiser fast merkelapper i enden på en bunt armering. Prototypen er testet i retteanlegget hos selskapets samarbeidspartner Celsa Armeringsstål. Prosjektet har ført til utvikling av en ny robot som er i stand til å merke stålkveiler.
– Dette er et samarbeidsprosjekt med Sund Birsta AB en av verdens ledende leverandør av stang og bunteanlegg til stål og valseverk. Sluttkunden er FN Steel i Nederland. Vi håper vi får startet leveringen av denne roboten allerede i løpet av høsten, sier Olsen.

Avanserte systemløsninger
Nå jobber de med et pilotprosjekt i samarbeid med SINTEF Ocean og Celsa Armeringsstål AS som baserer seg på måling av stålemner i valserekke

– Med dagens system blir disse målingene unøyaktige og det må kontinuerlig følges opp og justeres. Vi har laget et maskinsyn som måler dette fra 3-4 meters avstand med 0,1 millimeters nøyaktighet på tykkelsen, forklarer avdelingsleder i Nesna, Johan Moflag.

 

Verdifull erfaring
I kjernen av Avanti Engineering ligger ansatte med en samlet erfaring på over 100 år innenfor elektro og automasjon.
– Vi er ganske unike. Det er ikke så mange som tukler med så mye rart som oss.
Vi er svært allsidig, mye takket være Vidar Olsen som har skaffet bedriften utviklingsmidler via blant annet Innovasjon Norge. Med denne utviklingen har vi omsider klart å skape produkter som vi får salg på. Det har vært mye hardt arbeid, men vi har det veldig spennende på jobb og da kan man også jobbe ganske mye, sier Moflag.
– I bransjen opplever jeg generelt mye mer positivitet når man snakker om robotisering. Det er ikke lenger et fremmedord, og da er de gunstig at vi allerede har denne erfaringen, påpeker Olsen.

Del Del Del