Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS (PLU), informerer samferdselsminister Ketil Solvik Olsen og daværende statssekretær Bård Hoksrud om planene for PLU, ved deres besøk i 2014.

– Avinor har levert et godt beslutningsgrunnlag

17 desember, 2015 12:48 Del Del Del

Pressemelding fra Polarsirkelen Lufthavnutvikling: Aino Olaisen, styremedlem i PLU, Arve Ulriksen, adm. direktør i Mo Industripark og  Henrik Johansen, daglig leder i PLU om Avinors konsesjonssøknad for ny flyplass ved Mo i Rana:

– Vi er godt fornøyd med at Avinor nå har overlevert konsesjonssøknad for ny lufthavn. Dette er et godt prosjekt som bør realiseres så raskt som mulig, sier Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling.

Avinor legger til grunn en forventet investeringskostnad (styringsramme) på 1,98 mrd. kroner og en kostnadsramme på 2,25 mrd. kroner.  I konsesjonssøknaden søkes det om en stor flyplass med rullebane på 2 200 meter, tilpasset flyparken til Norwegian, SAS og utenlandske aktører.

Han presiserer at det fortsatt gjenstår politiske vedtak om finansiering og prioritering.

– Beslutninger om finansiering på samferdselsområdet har nansiering hasa til fremdrinstår politiske vedtak om hvordan finnsieringen skal gjennomføres. s medlemmer hadde til fremdri har hatt god fremdrift i denne stortingsperioden. Vi forventer den samme offensive holdningen til Polarsirkelen lufthavn, sier Johansen.

Næringslivet i regionen mener det haster sette i gang med bygging.

– Vi ser fram til åpningen av en stor lufthavn på Helgeland. Næringslivet og befolkningen vil få tilgang til et konkurransedyktig tilbud med billige flybilletter og flere daglige direktefly til og fra Oslo. Det vil bli en vekstimpuls for regionen, og vil skape mer bolyst. Derfor det viktig at flyplassen blir realisert så raskt som mulig, sier Aino Olaisen, styremedlem i Polarsirkelen lufthavnutvikling og medeier i oppdrettsselskapet Nova Sea AS i Lurøy.

I konsesjonssøknaden benytter Avinor trafikktall fra Urbanet Analyse som er langt lavere enn faktiske erfaringstall fra sammenlignbare lufthavner i Norge. Nova Sea AS og Mo Industripark AS fikk derfor Møreforskning til å utføre en supplerende markedsanalyse.

– Møreforskning trafikkanalyse sannsynliggjør et betydelig større marked for flytrafikk ved Polarsirkelen lufthavn. Dette demonstreres hver dag ved andre store lufthavner i Norge. Vi er optimister og tror en ny flyplass vil utløse flere investeringer i næringslivet og gjøre regionen mer attraktiv, sier Arve Ulriksen, adm. direktør i Mo Industripark AS og styreleder i NHO Nordland.

– Konsesjonssøknaden er et viktig steg på veien til byggestart. Det er også oppløftende for framdriften at Samferdselsdepartementet nå legger opp til behandling av ny flyplass så raskt som mulig etter at Luftfartstilsynet har forberedt saken, avslutter Henrik Johansen.

 

Kontakt:

Henrik Johansen: 959 44261

Arve Ulriksen: 950 30319

Del Del Del