Eirik Andreassen fra DigitalNorway sammen med 17 ledere fra ni bedrifter, som har gjennomført programmet ”Digitalisering for ledere”.

Bedre rustet til digital omstilling

23 oktober, 2018 12:05 Del Del Del

Programmet «Digitalisering for ledere» skal bidra til at bedrifter på Helgeland er bedre rustet i et digitalt og uforutsigbart forretningslandskap.

Denne høsten har 17 ledere fra ni bedrifter gjennomført programmet ved hjelp av to samlinger og hjemmearbeid.

«Digitalisering for ledere» er satt opp i samarbeid mellom Olje- og gassklynge Helgeland, Arctic Cluster Team og DigitalNorway, hvor sistnevnte har inngått et regionalt partnerskap med Mo Industripark AS.
– Olje- og gassklynge Helgeland og Arctic Cluster Team har begge fokus på å øke digital kompetanse i klyngene. Dette er et viktig tiltak som bidrar til at flere kan ta i bruk mulighetene digitale teknologier gir til forbedring og nyskaping. Vi ser fram til å bygge videre på samarbeidet med Omstillingsmotoren og DigitalNorway, sier prosjektleder Andreas Inselseth i Kunnskapsparken Helgeland.

Tilpasses hver bedrift
Ved hjelp av programmet skal deltakerne få bedre innsikt i digitale teknologier og hvordan du sikrer økt kunde- og forretningsverdi gjennom nye arbeidsformer. DigitalNorway forsøker å tilpasse innholdet og casene til den gruppen som er med på hvert enkelt kurs, slik at utbyttet blir større. Lederne som er med får mulighet til å arbeide med egen forretningsmodell ut fra sitt eget ståsted, og programmet er lagt opp for å passe både for dem som er i gang med digitaliseringsarbeid og dem som ikke har begynt med slikt arbeid ennå.

Kundene tidlig inn
– Jeg meldte på fordi dette er innenfor mitt fagfelt. Programmet er ekstra interessant fordi det legges mye vekt på å invitere kundene tidlig inn i prosessene og tilrettelegge etter deres behov, sier IT-sjef i Mo Industripark AS, Jan-Vidar Grønnesby, som valgte en case om IKT-sikkerhet.
– I tillegg er det interessant å møte ledere fra andre bedrifter og virksomheter og å få høre mer om deres problemstillinger. Det er god stemning, konstaterer Grønnesby med et smil.

– Jeg ble med fordi det er et flott opplegg. Jeg vet at vi må ha mer fokus på digitale verktøy og hvordan man skal implementere dette i arbeidet med forretningsutvikling. Dette synes jeg programmet gjør på en veldig fin måte, sier prosjektleder Annfrid Olsen i Rana Utviklingsselskap.
– Digital Norway har fokus på å videreutvikle ideer og på de digitale verktøyene i de prosessene. Det synes jeg alle bedrifter bør tenke på og ha en strategi på, sier Olsen.

Økt konkurransekraft
– DigitalNorway er et initiativ av og for næringslivet med mål om å øke konkurransekraften til norske virksomheter. I samarbeid med de beste kompetanse- og innovasjonsmiljøene Norge har å by på, tilbyr DigitalNorway et bredt spekter av tjenester og kompetansehevende tiltak for norske bedrifter, forteller Eirik Andreassen, ansvarlig for kompetansetjenester i DigitalNorway.
– Tjenestene består av kompetanseprogrammer, workshops og en samhandlingsplattform for bedrifter som ønsker å jobbe videre med kurs innen digitalisering.  Alle programmer og tjenester tar utgangspunkt i Digital Norway sin Digitale Modenhetsindikator som kartlegger hvordan ledere opplever det står til med egen virksomhet innen spesifikke tema knyttet til digitalisering, sier Andreassen.

Eirik Andreassen i DigitalNorway gir råd og tips til Annfrid Olsen i Rana Utviklingsselskap og Elin Rønning i Innovasjon Norge.

Mo Industripark AS er en node i DigitalNorways nettverk, som den eneste i Nord-Norge. MIP AS har for øvrig utarbeidet en egen digitaliseringsstrategi for selskapet, og mener digitalisering og planlegging for hvordan satse strategisk på det er noe alle næringslivsaktører og offentlig sektor bør ha et nært forhold til.
– Vi ønsker DigitalNorways tilstedeværelse i Nord velkommen, og ønsker selv å bidra til at SMBer i landsdelen blir kjent med tjenestene deres. Utdanning av ledere i regionen innen digital omstilling vil bidra til at kompetansen øker og at Helgeland vil stå sterkere i en digital fremtid. Derfor oppfordrer vi blant annet våre egne ledere til å delta på slike kompetanseprogrammer, sier administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen.

«Digitailsering for ledere» mottar støtte fra Innovasjon Norge gjennom programmet “Omstillingsmotor“, hvor små og mellomstore bedrifter kan søke om støtte til kompetanseløft innen digitalisering.

 

DigitalNorway:
DigitalNorway er et initiativ av og for næringslivet med mål om å øke konkurransekraften til norske virksomheter. Oppgaven er å sette fart på digitaliseringen av norsk næringsliv. Det gjøres gjennom å sette virksomheter av alle typer og størrelser i stand til å utvikle og ta i bruk ny teknologi, og gjennom å fremme nye samarbeid på tvers av bedrifter og bransjer. Du kan lese mer på digitalnorway.com

Del Del Del