Norges arktiske universitet – UiT – har vært på besøk i industriparken. Målet var å bli kjent med hverandres satsingsområder, og se på områder hvor det kan være naturlig å samarbeide. På bildet fra venstre adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS, dekan Morten Hald ved Fakultet for Naturvitenskap og teknologi, viserektor Sveinung Eikeland, driftsdirektør Stein-Tore Bogen i Rana Gruber og kvalitetssjef Vegard Strand i Celsa Armeringsstål.

Besøk av toppledelsen ved UiT

20 januar, 2017 12:55 Del Del Del

 

Mo Industripark har hatt besøk av toppledelsen ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) . I møtet ble mulige samarbeidsområder diskutert. Hvilke kunnskapsområder som er viktige for industribedriftene ble belyst, og også hva som gir universitetet mulighet til å videreutvikle egen kompetanse. 

 

UiT stilte tungt, med viserektor, dekan, forskningsleder og alle seks instituttlederne ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi samt representanter for Karrieresenteret. De gjestet Mo industripark for et heldagsmøte hvor målet var å bli kjent med hverandres satsingsområder, og se på områder hvor det kan være naturlig å samarbeide. Fra industriparken stilte representanter for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål, Rana Gruber og ACDC.
– Dette er svært viktig for UiT da et av våre samfunnsoppdrag er å bidra til næringsutvikling og kunnskapsutvikling i regionen, sier dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi ved UiT, Morten Hald.

 

Øker aktivitet og sikrer kvalitet
Nå jobber de med ulike mulige prosjektsamarbeid for å utvikle kunnskap som er viktig for Mo industripark, hvor de selv har kompetanse slik at den videreutvikles.
– Det må være vinn-vinn. Det skal ha en gevinst for industriparken, men også for utdanning og forskning som er leveransene et universitet skal drive med.
UiT er avhengig av å ha et samarbeid med mange aktører.
Om de bare skulle basere seg på kunnskapsdepartementets budsjett ville det ifølge Hald blitt altfor lite aktivitet. De er derfor avhengig av gode samarbeid for å øke aktiviteten og holde kvaliteten oppe på forskning og utdanning.
– Jeg håper at vi skal få til noe konkret. Det er hyggelig med møter og flott å få komme hit og se, men vi er opptatt av å få i gang konkrete samarbeidsprosjekt.

 

Støtter samarbeid
– Mange av bedriftene er verdensledende, og det er en spennende utfordring for oss, sier viserektor ved UiT, Sveinung Eikeland.

– Vi har ikke mange klynger i nord, men vi vet at mye innovasjon skjer i klynger. Å komme i en situasjon hvor vi får bidra i sterke klynger i nord, er på sikt vel så viktig som å jobbe med mange enkeltbedrifter. Vi må også vite at vi kan bidra med den kvaliteten som kreves. Derfor jobber vi nå med bli bedre kjent med hverandre for å prøve og finne skjæringspunkter hvor vi kan samarbeide om konkrete aktiviteter, sier Eikeland.

Han er imponert over aktivitetene i Mo industripark.
– Det er mye spennende som foregår i Mo industripark og dersom vi har kompetanse som kan bidra på innovasjonssiden, eller basiskunnskap, så er det av interesse for oss. Da utvikler vi i tillegg vår kompetanse.
UiT har flere samarbeid mellom akademia og industribedrifter. De har blant annet et stort senter innen arktisk petroleumsvirksomhet.
– Om man i nær fremtid kan inngå et samarbeid med en industriklynge her i Mo i Rana, så ville det vært veldig interessant. Det finnes også gode virkemidler fra blant annet Forskningsrådet og EU hvor man støtter opp om denne typen samarbeid hvor man videreutvikler den kunnskapsbaserte industrien i Norge for fortsatt å være konkurransedyktige.

 

Bedriftene viser interesse
Driftsdirektør ved Rana Gruber, Stein-Tore Bogen, er svært glad for at ledelsen ved UiT ønsker samarbeid med bedriftene i Mo industripark.
– Vi har stort sett orientert oss mot FoU-miljøet i Trondheim, og har rett og slett ikke hatt kunnskap om hvilken fagkompetanse universitetsmiljøene i Tromsø sitter på. Det har derfor vært interessant å bli bedre kjent med fagmiljøene, sier Bogen.
Han har allerede inngått samarbeid med Matthias Forwick, leder ved Institutt for geologi.
– Det er litt for tidlig å si noe konkret om hva samarbeidsprosjektet kommer til å gå ut på, men det vil i hovedsak omhandle å tilegne seg mer kunnskap om malmen innenfor faget geologi.

 

Tilrettelegger for bedriftene
– Vi har hatt dialog med UiT en god stund, og har nå hatt en bli-kjent-runde med instituttlederne hvor de har presentert deres fagområde og forskningsfelt, sier administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen.
Sammen med instituttlederne ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi har de diskutert de mest aktuelle samarbeidsområdene.
– Det er et ønske fra oss å inngå en samarbeidsavtale med UIT, men vi må bruker nødvendig med tid på å få frem en god avtale for begge parter. UiT har kompetanse på en rekke områder som kan være av interesse for oss, og de er i tillegg involvert ved Campus Helgeland. Bedriftene kjemper for å lykkes i markedet, men å bruke tid på å knytte kontakter blir ofte nedprioritert i det daglige. Derfor er det viktig at vi legger til rette for det.

Del Del Del