- Informasjonsutveksling mellom industrimiljø er både nyttig og nødvendig. Fra venstre: Monica Paulsen, Kunnskapsparken Helgeland og ACT; Eli Hunnes, Sintef Helgeland; Gard Madsen, Herøya Industripark; Arve Ulriksen, Mo Industirpark AS; Jan Gabor, Mo Industripark AS; Sverre Gotaas, Herøya Industripark, Egil Dåbakk, Sintef Molab; Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark. Jack Ødegård fra Sintef var også tilstede men er ikke avbildet.

Besøk fra Herøya Industripark

20 juni, 2018 16:36 Del Del Del

I dag har vi hatt besøk fra Herøya Industripark for å utveksle ideer om mulig samarbeid samt dele erfaringer og informasjon om satsingene i HIP og MIP.

Herøya Industripark i Grenland er Norges største med sine rundt 80 bedrifter og 2500 ansatte og en årlig omsetning på rundt 13 mrd. NOK hvor rundt 85% går til eksport. Herøya har i likhet med MIP et fremoverlent miljø med flere bedrifter som satser stort på ny teknologi og grønnere løsninger. Det er i tillegg stor investeringsvilje i området og bedriftene investerer årlig rundt 2 mrd.

– Det å være i det globale markedet betyr at vi konkurrerer i et verdensmesterskap hver dag. Både på pris og leveringssikkerhet. I tillegg er bærekraft et element som vi ser kommer sterkere på verdensbasis, satsinger som vi i Norge og på Herøya har hatt fokus på i flere år. Dette vil selvsagt fortsette å være sentralt i årene fremover og bli et konkurransefortrinn, sier forretningsutvikler i Herøya Industripark, Gard Madsen.

Autonomi viktig satsing
Yara og Kongsberggruppen har i flere år jobbet med et prosjekt om autonome skip. Skipet Yara Birkeland som nylig er produsert skal gå mellom Herøya, Brevik og Larvik. Også på landsiden gjøres det mye for å tilpasse terminalområdet og gjøre all transporten mer autonom. Planen er at parken skal kunne bli et testområde for autonomi inne flere prosesser og det er stor interesse blant aktører i parken.

– Autonomiløsninger for industriparker er noe vi bør samarbeide om, og industriparker er ideelle testområder da de er lukket og sånn sett tryggere, uttaler administrerende direktør i Herøya Industripark Sverre Gotaas.

Nyttig erfaringsutveksling
Dette er ikke første gang Herøya besøker MIP, og MIP har også tidligere besøkt Herøya. Men med et høyt aktivitetsnivå på prosjektsiden begge steder, var det på tide med et nytt møte mellom de to industriklyngene. Erfaring og informasjonsutveksling mellom industrimiljø er både nyttig og nødvendig for selv blant annet å kunne spisse egne satsinger på felles problemer og finne muligheter for samarbeid.

– Dialog og utveksling av erfaringer og utfordringer med andre industrimiljø er veldig viktig og det gir oss en mulighet til å gjøre en vurdering av hvor vi selv ligger an i løypa. På den ene siden så driver Herøya mange spennende prosjekter som vi kan lære mye av, og på den annen side så kan vi formilde informasjon innen områder som vi selv er gode på. Begge parter har erkjent at det ligger til rette for et tettere dialog fremover og vi skal ikke se bort ifra at vi etablerer et mer formelt samarbeid rundt fremtidsrettede prosjekter, sier administrerende direktør i Mo Industripark as, Arve Ulriksen.

Markedsdirektør i MIP AS, Jan Gabor tilføyer at det er lite fruktbart om man sitter på hver sin kant og prøver å finne opp hjulet på nytt dersom det er mulig å samarbeide om felles løsninger.

Administrerende direktør i Herøya Industripark, Sverre Gotaas er enig i dette.

– Det handler om å finne de nye industrielle løsningene for fremtiden. Industrien har de samme utfordringene med tanke på å gjøre produksjonen mest mulig bærekraftig, uavhengig om den er lokalisert i Mo i Rana, eller på Østlandet. Å få til mer samarbeid mellom industriparker og industrimiljø i Norge er svært viktig, uttalte Gotaas, til nikk fra samtlige i forsamlingen.

Kunnskapsparken Helgeland, Arctic Cluster Team, Sintef Molab (som også er lokalisert i Herøya Industripark) og Sintef bidro også med innhold og informasjonsutveksling under besøket. Oppholdet på Mo ble avsluttet med en omvisning på stålverket til Celsa Armeringsstål.

 

Om Herøya Industripark og industrien i Grenland

  • HIP ligger i Porsgrunn kommune i Telemark, Grenland inkluderer sørøstlige deler av Telemark fylke
  • HIP ble etablert av Norsk Hydro i 1928-29, som et produksjonssted for gjødsel. Industriområdet har siden gjennomgått store forandringer, og er i dag en åpen industripark med plass til mange ulike virksomheter
  • Herøya Industripark: Rundt 80 selskaper
  • 2500 ansatte i HIP, 3300 ansatte i industrien i Grenland
  • Årlig omsetning Herøya Industripark: 13 mrd. hvorav 85% går til eksport, industrien i Grenland samlet: Rundt 25 mrd NOK, hvorav mer enn 80% går til eksport
  • 1,5 km2 areal
  • Les mer

 

Del Del Del