Skrap er vår fremste innsatsfaktor, og det er jo ren gjenvinning av andres avfall, sier personal- og HMS-sjef ved Celsa Armeringsstål AS, Petter Skatland. Her ser vi skrapbehandling i industriparken.

Best i Norge på gjenvinning

25 september, 2016 9:49 Del Del Del

Gamle biler, sykler og badekar, eldre bruer og andre stålkonstruksjoner – etter et langt liv ender alt til slutt opp som skrapmetall. Godt over halvparten av alt skrapmetall i Norge havner i Mo i Rana, i smelteovnene til Celsa Armeringsstål.

– Skrap er vår fremste innsatsfaktor, og det er ren gjenvinning av andres avfall, kan man si, sier personal- og HMS-sjef ved Celsa Armeringsstål AS, Petter Skatland. Hele 60 prosent av norsk skrapmetall gjenvinnes ved Celsa. Der blir alt smeltet om og valset ut til nytt armeringsstål.

  

Stort gjenvinningspotensial
Skrapet hentes til Rana, der det sorteres, renses og smeltes om. Ved Celsa blir skrapet valset om til armeringsstenger og armeringstråd. Armeringsstengenes hovedfunksjon er å forsterke alle typer betongkonstruksjoner, som gulv, vegger og grunnmur i bygninger. Stålet sørger for at betongkonstruksjonene skal kunne tåle rystelser og andre påkjenninger, og vegger og gulv blir enda sterkere.

– Det er helt fortreffelig at stålet kan gjenvinnes på denne måten. Stål har den gode evnen at det kan smeltes om igjen utallige ganger, forklarer Skatland. Skatland understreker at de har en klar miljøprofil i alt de foretar seg hos Celsa Armeringsstål. Celsas CO2-utslipp er mindre enn én femtedel per tonn stål sammenlignet av hva utslippet er hos andre som produserer stål fra malm.

 

 Best i Norge på gjenvinning
Celsa Armeringsstål er den bedriften som er størst i Norge på gjenvinning.

– Vi er benchmark på verdensbasis når det kommer til rensing av tungmetaller, noe som betyr at alle andre sammenligner seg med oss. Vi har en rensegrad på hele 98 prosent. Dette er takket være renseanlegget vårt, som filtrerer ut både kvikksølv og dioksin. Vi er de eneste i verden som har et slikt renseanlegg, og det kommer folk innom fra hele verden for å se på og lære av oss, sier han.

I tillegg gjenvinner Celsa Armeringsstål biprodukter fra andre bedrifter i industriparken. Et godt eksempel er Celsas bruk av CO-gass fra Glencore Manganese Norway .

 

Del Del Del