- Ledelse i front» var et svært bra program. Mange av temaene som ble tatt opp var kjente, og det var ekstra positivt med måten kurset bidro til en bevisstgjøring og tydeliggjøring av hva en lederrolle er, sier Linda Heian, avdelingsleder ved Molab AS.

Bevisstgjort som leder

21 mars, 2014 12:26 Del Del Del

– «Ledelse i front» har vært svært nyttig for meg. Jeg hadde vært leder før jeg deltok i utviklingsprogrammet, noe jeg tror var en fordel.

 

Dette sier Linda Heian, avdelingsleder for Uorganisk kjemisk analyse ved Molab AS. Hun begynte i bedriften i 1995 og har hatt lederoppgaver nå i flere år. Linda Heian gjennomførte «Ledelse i front» i 2011.

Hun forteller at det var lagt opp med mye og engasjerende gruppearbeid basert på konkrete utfordringer. Deltakerne ble delt inn i to basisgrupper med hver sin veileder, og de fikk gode utfordringer som de ble konfrontert med.

– Vi hadde fantastisk dyktige veiledere, som stilte gode spørsmål og fikk deg til å gå inn i deg selv. Gruppene var godt sammensatt, med en god blanding av bakgrunn, alder og bransje. Dermed kunne vi også høste fra hverandres erfaring, noe jeg opplevde som svært positivt. Vi hadde mange fellesnevnere, selv om vi jobbet i ulike fag.

Som ekstra utbytte av «Ledelse i front» har jeg fått et nettverk jeg kan bruke i praktisk ledelse, sier Linda Heian.

På første samling var fokuset på personlig lederskap. Andre samling tok for seg team og teamutvikling. For å ta pulsen på trivsel og kultur i samtlige av deltakerbedriftene ble det gjennomført en klimaundersøkelse av Nordnorsk Lederutvikling. Resultatene av denne ble gjennomgått. I tillegg ble det på siste samling foretatt en presentasjon av de ulike bedriftsprosjektene som hver deltaker hadde jobbet med gjennom hele lederprogrammet.

”Det opplevde jeg som spennende”. Min problemstilling var konkret ut fra jobbsituasjonen. I arbeidet var vi to som «speilet» hverandre, der den andre «speilet» meg og omvendt. Det var svært artig og lærerikt.

Vi ble en sammenspleiset gjeng, som hadde det veldig trivelig i lag! Til tross for lange og intensive dager, var det givende og lærerikt.

«Ledelse i front» var en bevisstgjøring for meg, som jeg har tatt med meg videre i arbeidet mitt, avslutter Linda Heian, avdelingsleder ved Molab AS.

 

Se artikkelen i pdf-versjon fra Gule Sider:

GSnr1_2014_8

 

Del Del Del