Ved Ranfjord Fiskeprodukter ales 5,5 millioner smolt opp i løpet av et år, ved hjelp av overskuddsvarme fra industrien forteller daglig leder Bjørn Myklebust.

Biologi og industri i skjønn forening

11 oktober, 2016 12:33 Del Del Del

Foruten mennesker og besøk fra en hare, en elg eller en rev en sjelden gang, er smolten ved Ranfjord Fiskeprodukter AS et biologisk innslag blant industribedriftene.

 

Yngel og smolt kan sies å være fiskeverdenens svar på laksens barndom. Yngelen går først gjennom en prosess, en såkalt “smoltifisering”, og er deretter klar for å settes ut i sjøen, klar for å settes ut i oppdrettsanlegg i havet.

Ved Ranfjord Fiskeprodukter ales det opp 5,5 millioner smolt i løpet av et år. Etter opptil et og et halvt år ved anlegget til Ranfjord Fiskeprodukter i Mo Industripark er smolten klar til å selges videre til kundene.

– Oppdrettsnæringen står for en stor del av norsk matproduksjon. Vi leverer 5,5 millioner smolt i året. Hvis du ganger det med 4-5 kilo, som er gjennomsnittsvekt på en voksen laks, får du mye mat, sier Bjørn Myklebust, daglig leder ved Ranfjord Fiskeprodukter AS.

 

Trenger varme for å vokse

Å holde vannet varmt krever mye energi, og daglig leder Bjørn Myklebust kan bekrefte at nærhet til industrien er en stor fordel når det kommer til energibruk.

– Vannet vi bruker kommer gjennom vannledningsnettet i Mo Industripark. Det hentes fra Andfiskvassdraget, og naturligvis er det varierende temperatur på det. I vinter- og vårmånedene tar vi i bruk overskuddsvann fra industribedriftene, fra Fesil Rana Metall AS og AGA Norge AS, samt fjernvarme fra Mo Fjernvarme AS. Det bruker vi for å varme opp vannet, forteller Myklebust, som legger til at temperaturen på råvannet kan synke ned til 1 grad i løpet av den kalde vinteren.

– Med overskuddsvann og fjernvarme klarer vi å holde 4-5 varmegrader i vannet selv om det er kaldt ute. Varmen er helt nødvendig for at smolten skal vokse, sier han.

 

Kortreist energi og arbeidskraft

– Oppvarming av vannet er en nødvendighet her i nord, sier Myklebust. Han mener overskuddsvarmen fra virksomheter i industriparken er en viktig grunn til at Ranfjord Fiskeproduksjon befinner seg i Mo Industripark.

Overskuddsvann kommer også fra vannledningsnettet i Mo Industripark. Det er vann som først benyttes til kjølevann for smelteovnene ved Fesil Rana Metall og ved produksjonsanlegget ved Aga Norge. Dette vannet går i lukkede vannrør, og har en gunstig temperatur for ny bruk etter at det har passert kjølesystemene, som ved Ranfjord Fiskeriprodukter.

– Fordelen er at det er gjenvinning av kortreist energi, og i tillegg driver vi miljøvennlig og energieffektivt. Det er viktig å tilrettelegge slik at energien utnyttes bedre og på flere måter enn tidligere, sier Myklebust, og legger til at de i tillegg har god tilgang på mekanisk industri om noe skulle trenge å repareres.

– Sånn sett er det en fordelaktig plass å være både med tanke på energi og industri, avslutter Bjørn Myklebust i Ranfjord Fiskeprodukter AS.

 

Del Del Del