Fullt hus under Industri2019 i Bodø (Foto: Norsk Industri).

– Blant de som er kommet lengst i Norge finner vi Mo Industripark

4 november, 2019 14:22 Del Del Del

Dette sa bærekrafts analytiker i Nordea, Thina Saltvedt, i sitt innlegg på årets industrikonferanse i Bodø da hun snakket om sirkulær økonomi.

Nærmere 250 politikere, næringslivsfolk, studenter og akademikere var samlet i Bodø til årets utgave av Industrikonferansen. CO2 fangst og lagring (CCS), rammevilkår, sirkulær økonomi, batterifabrikk, digitalisering og mineralenes rolle i det grønne skiftet var sentrale tema under Industri2019.

 

Åpnet med anbefalinger
Digitaliseringsminister Nikolai Astrup sa i sitt åpningsinnlegg at tiden er kommet for å gå fra forbedring til radikal forbedring. Han mente også at tre ingredienser må være tilstede for å lykkes med digitalisering, nemlig kultur, ledelse og kompetanse.
– Fremtiden ligger hos de som tør å ligge foran, og jeg håper det er norsk industri, avsluttet Astrup sitt innlegg med.

NHO-sjef, Ole Erik Almlid var også med i konferansens åpningssesjon, hvor han kom med flere konkrete anbefalinger til hva som trengs for å lykkes med utslippsreduksjoner fremover:

  1. Vi må få etablert et CO2 fond: deler av CO2-avgiften bør gå inn i et fond hvor bedrifter kan søke om å få midler fra fondet for å utvikle nye teknologi. Dette vil forplikte. Næringslivet skal administrere fondet slik at teknologien blir implementert og slik redusere CO2-utslippene.
  2. De store politiske slagene må landes: Vi må få en investeringsbeslutning neste år på nasjonale CCS-prosjekt. CO2-reduksjon gjennom CCS vil være et betydelig bidrag til verden og realisere klimaambisjoner og utslippsreduksjoner.
  3. Offentlige innkjøp og krav til leverandører: De neste ti årene skal staten kjøpe varer og tjenester for 5000 mrd. Her må det på plass krav til leverandører om miljøfotavtrykk på deres produkter. Dette vil få frem innovative klimaløsninger. Krav fostrer innovasjon.

 

: Fra åpningssesjonen på konferansen. Fv: Digitaliseringsminister Nikolai Astrup; LO-leder Hans-Christian Gabrielsen; ordstyrer Siri Lill Mannes; NHO-direktør Ole Erik Almlid og konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv.

Fra åpningssesjonen på konferansen. Fv: Digitaliseringsminister Nikolai Astrup; LO-leder Hans-Christian Gabrielsen; ordstyrer Siri Lill Mannes; NHO-direktør Ole Erik Almlid og konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv (Foto: Norsk Industri).

 

Langsiktig planlegging
Norsk industris rolle for Norge i det grønne skiftet, var gjennomgående under konferansen. Hvordan industrien skal klare det på en både økonomisk- og bærekraftig måte, slik at Norge kan bli en internasjonal vinner i omstillingen, er utfordringen. Skal vi tro stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide, er løsningen langsiktige planlegging.
– Det kommer hele tiden nye ideer om hvordan vi skal omstille oss og man sier ofte at det må skje «nå»! Det lønner seg ikke. Vi må ta avgjørelser som ikke nødvendigvis er så populære i dag, men som vi kan se tilbake på om 10 år og tenke at det var riktig for kommende generasjon, poengterte Barth Eide.

 

Ansvar og samarbeid
Over 70% av Norsk eksport ender i EU, noe som gjør Europa til Norges største handelspartner. Føringer som legges av den nye EU-kommisjonen nå, tar sikte på en langt mer aggressiv klima- og miljøpolitikk, noe som kan være gunstig for Norge.
– Vi i Norge har et enormt konkurransefortrinn gjennom tilgang til naturressurser som vi har kunnskap og erfaring med å forvalte. I dagens batteriproduksjon i Kina for eksempel, hvor de henter råmaterialene fra Australia og Vest-Afrika, er det ingen åpenbare konkurransefortrinn å produsere i Asia med tanke på råmaterialekompetanse eller fremtidig konkurranse og miljøkrav, sa Tom Jensen i Freyr AS da han holdt innlegg om selskapets planer om en battericellefabrikk i Mo i Rana.

Omstilling til en grønnere hverdag vil gi større muligheter for Norsk industri samtidig vil det gi større ansvar for bidrag til verdiskapningen i Norge.
– Landbasert industri må ta en større del av del av Norges inntekter til statskassa og da trenger vi vekst i prosessindustrien. Men da må vi jobbe på tvers av sektorene ved å samarbeide mellom industri, akademia og forskning, understreket Gabrielle Tranell fra Prosess 21 i sitt innlegg.

 

Bærekratfsjef i Celsa Nordic, Susanne Nævermo Sand og Geir Vollsæter, spesialrådgiver i Industri Energi holdt innlegg sammen på konferansen om hvordan de grønne arbeidsplassen i Norge verdsettes.

Bærekratfsjef i Celsa Nordic, Susanne Nævermo Sand og Geir Vollsæter, spesialrådgiver i Industri Energi holdt innlegg sammen på konferansen om hvordan de grønne arbeidsplassen i Norge verdsettes (Foto: Norsk Industri).

 

Klimaprofitører?
– Hvordan skal Norge gå fra å være utslippsprofitører fra oljeeventyret til å bli fremtidens klimaprofitører gjennom grønne industrisatsinger? Og hvordan skal industrien nå ut med informasjon om egne satsinger? sa påtroppende regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen, da han oppsummerte årets industrikonferanse i Bodø.
– Flere må få vite om det grønne skiftet i industrien, tilføyde en engasjert direktør under avslutningen av Industri2019.

 

Politikertur
I likhet med tidligere år hadde Norsk Industri invitert en rekke ungdomspolitikere til Helgeland i forkant av årets industrikonferanse, hvor målet var å vise frem grønne industrisatsinger i en av landets tyngste industriregioner.

Grunnet dårlig vær landet ikke flyet i Mo i Rana men ble omdirigert til Mosjøen. På rekordtid ble det istedenfor besøk hos Mo Industripark arrangert omvisning hos aluminiumsprodusenten Alcoa i Mosjøen, takket være god dialog mellom Mo Industripark AS og Alcoa. Flere av ungdomspolitikerne uttrykte at det var spennende å besøke en så stor industribedrift og at de gjerne ville komme tilbake til Helgeland for besøk også til Mo Industripark.

 

En blid gjeng med ungdomspolitikere fra Stortinget etter omvisning hos Alcoa Mosjøen. Her sammen med representanter fra Norsk Industri og Nordland Fylkeskommune, to av samarbeidspartnerne for den årlige politikerturen før industrikonferansen i Bodø.

En blid gjeng med ungdomspolitikere fra Stortinget etter omvisning hos Alcoa Mosjøen. Her sammen med representanter fra Norsk Industri og Nordland Fylkeskommune, to av samarbeidspartnerne for den årlige politikerturen før industrikonferansen i Bodø.

 

Del Del Del