From left: general manager Alf Andreas Øverli of Rana Industriterminal AS, Fridtjof Wangsvik of the Norwegian Coastal Administration Nordland, and project manager Reidar Ryssdal of Rana Utviklingsselskap AS.

– Ble svært imponert

16 desember, 2015 9:56 Del Del Del

Kystverkets regiondirektør i Nordland, Fridtjof Wangsvik, var nylig i Mo i Rana for å gjøre seg bedre kjent med havna og industrien. Under besøket fikk han også med seg en presentasjon av dypvannskaiprosjektet.

– Jeg ble svært imponert over det jeg fikk sett og ble presentert. Her er et sammensatt næringsliv. Dypvannskaiprosjektet er et meget godt prosjekt, og gode prosjekter er vi glade i Nordland, sier Wangsvik, som påpeker at det nå er viktig å synliggjøre effekten og utviklingsmulighetene ei dypvannskai vil gi for bedrifter og næringsliv.

Regiondirektøren lover at Kystverket vil bidra positivt til å få prosjektet gjennomført, innenfor de rammene de har til rådighet.

– Men Kystverket disponerer ikke midler til denne type prosjekter. Vårt primære mål er å utvikle sjøtransporten, samt sørge for sikre farleder og innseiling. Om dette området skal bli en del av farleden er noe av det vi må se nærmere på. Og det er nettopp derfor man må se på hvem som har nytte av prosjektet. Å synliggjøre det blir veldig viktig, sier Wangsvik.

 

Last ned artikkelen i pdf-format:

GSnr7_2015s14

GSnr7_2015s15

Del Del Del