Slik ser brikettene som går tilbake inn i verdikjeden ut. Foto: Jens Rønning, Miljøteknikk Terrateam.

Briketter reduserer behovet for malm

22 juni, 2023 9:47 Del Del Del

Miljøteknikk Terrateam har i samarbeid med Elkem og Ferroglobe hatt et prosjekt for å gjenvinne overskuddsmasser og lage nye produkter som kan brukes rett inn i smelteverkene. Ambisjonen er nå å investere i et nytt briketteringsanlegg som vil redusere malmbehovet og gi økt gjenvinning.

Fra prøveprosjekt til investering
Prosjektet som startet for over to år siden har vært et samarbeid mellom Miljøteknikk Terrateam, Ferroglobe, Elkem Rana, Kunnskapsparken Helgeland og Sintef Helgeland. De har fått støtte fra Enova.

Prosjektet går ut på at Miljøteknikk Terrateam gjenvinner en stadig større andel av avfallet og overskuddsmassene fra smelteverkene og produserer nye produkter som kan brukes som innsatsfaktorer i smelteovnene som dermed får en ny runde i verdikjeden.

– Det er positivt på mange plan, spesielt med hensyn til miljø. Det er nemlig store restverdier i dette avfallet, forteller daglig leder i Miljøteknikk Terrateam, Jens Rønning.

Brikettene inneholder overskuddsmasser som finstoff fra malm og filterstøv fra renseanlegg som ikke kan benyttes i smelteovnene før de har blitt omgjort til briketter. Disse massene har et innhold av metalliske mineraler som er på samme nivå som malm. Derfor kan disse brikettene erstatte og redusere behovet for malm.

Med sin unike kompetanse bidrar de ansatte hos Miljøteknikk Terrateam i Mo i Rana til en betydelig miljøgevinst. Fra venstre: Driftsleder Ernst Gjesbakk, daglig leder Jens Rønning, laboratorieleder Hege Granaas og økonomisjef Anne-Line Nilsen. Foto: Rami Skonseng, Mye i media.

Økt gjenvinning
I mange år har Miljøteknikk Terrateam opparbeidet seg unik kompetanse gjennom prosessering av biprodukter og behandling av avfall fra industrien i Rana, og det er denne kompetansen som gjør det mulig å gjenvinne overskuddsmassene.

– Vi har faktisk holdt på med gjenvinning i over 20 år, siden slutten av 90-tallet, forteller Rønning.

I prøveprosjektet er brikettene produsert ved at man har blandet ulike overskuddsmasser med bindemiddel og støpt ut massen i store senger. Når den er herdet har man så kjørt den gjennom et knuseverk for å oppnå briketter med riktig størrelse

– Brikettene går deretter tilbake til ovnene hos smelteverkene og blir en råvare i produksjon av metaller, og erstatter jomfruelige masser som malm, forteller Rønning.

– Dette har vært en prøveproduksjon hvor vi har utviklet en del resepter og laget disse klumpene på en provisorisk måte. Men nå ønsker vi å kunne gjøre dette på permanent basis med å investere i et brikketeringsanlegg som gir en mer rasjonell og kostnadseffektiv produksjon, sier Rønning.

De siste to årene har de produsert et sted mellom tre og fire tusen tonn med briketter som er testet hos både Ferroglobe og Elkem som er positive til prosjektet.

Ved å gjenvinne overskuddsmassene fra smelteverkene istedenfor å deponere dem, reduserer vi behovet for mellomlagring og deponering, og forlenger dermed levetiden på vårt unike deponi i Mofjellet, forteller Rønning.

Planlegger investering på 60-70 millioner
Prøveprosjektet som er gjennomført med støtte fra Enova, har vært så vellykket og miljøvennlig at Miljøteknikk Terrateam planlegger å investere 60-70 millioner kroner i et nytt briketteringsanlegg som gjør det mulig å produsere disse brikettene på permanent basis.

– Vi ønsker å opprette et briketteringsanlegg med et støyperi hvor vi kan prosessere tretti til førti tusen tonn malmrester, støv og andre ting per år, forteller Rønning.

Mye er på plass med det er noen få ting som gjenstår før man kan sette spaden i jorda.

– Vi har funnet ut av alt det praktiske rundt anlegget, vi har det meste av finansieringen i orden. Blant annet et betydelig bidrag fra Innovasjon Norge. Det som gjenstår nå er å få smelteverkene til å forplikte seg i en langsiktig avtale, sier Rønning.

Det som er unikt med denne investeringen er at man ønsker å etablere et anlegg som kan levere til flere smelteverk, og som kan produsere briketter som inneholder flere forskjellige overskuddsmasser.

– På sikt er det en mulighet å motta overskuddsmasser fra andre smelteverk, som kan lages om til produkter som kan brukes som innsatsfaktor her lokalt hos lokale smelteverk, eller sendes tilbake til de andre smelteverkene, forteller Rønning.

Gruveganger i Mofjellet. Foto: Rami Skonseng, Mye i media.

Reduserer behovet for deponikapasitet
Fram til i dag har store deler av overskuddsmassene fra smelteovnene gått til deponering. Noe av denne massen er behandlet og deponert i gamle gruveganger i Mofjellet. Med den nye gjenvinningsmetoden kan disse massene heller gå til gjenvinning, til stor fordel for miljøet.

– I stedet for å utvinne nytt malm kan man bruke brikettene som vi lager. Det erstatter jomfruelig materiale. Malmforekomster er begrenset så det er en stor fordel å gjenbruke det man kan i tillegg til at vi forbedrer både CO2 og energiregnskap, sier Rønning.

Når store deler av overskuddsmassene går til gjenvinning oppnår Miljøteknikk Terrateam også andre fordeler.

– Ved å gjenvinne overskuddsmassene fra smelteverkene istedenfor å deponere dem, reduserer vi behovet for mellomlagring og deponering, og forlenger dermed levetiden på vårt unike deponi i Mofjellet, forteller Rønning.

– Dette er et ganske konkret prosjekt som er mulig å realisere og er helt i tråd med vårt fokus på sirkulær økonomi og det grønne skiftet, avslutter Rønning.

Del Del Del