Slik skal det se ut, tilbygget til Lovund RorbuHotell, som arkitekt Anita Valrygg har tegnet og Momek Civil AS skal bygge.

Bygger hotell på Lovund

21 februar, 2016 10:58 Del Del Del

Momek Civil AS er igjen i gang med et stort byggeprosjekt på Lovund. Nå skal øyas hotell bygges ut, for å stå klart til å ta imot gjester til påske neste år.

Det er Lovund RorbuHotell (Lovund Turist AS) som utvider på Lovund. Et nytt bygg i tilknytning til dagens hotell vil inneholde 21 dobbeltrom, fordelt på tre etasjer. I tillegg kommer en kjelleretasje, samt en takterrasse som publikum skal ha adgang til. Totalt areal vil bli på om lag 1.000 kvadratmeter.

 

Økt kapasitet, økt komfort

– For vår del er dette en stor, men nødvendig, investering for å tilpasse oss morgendagens marked, sier Sivert Olaisen, daglig leder ved Lovund Rorbuhotell.

– I alle år har vi hatt kapasitet til grupper opp til rundt 60 personer. Økte krav til komfort gjør at vi i dag har for liten romkapasitet, selv om sengekapasiteten er tilstrekkelig.

Vi ønsker i fremtiden å ta mot store grupper, og samtidig ha kapasitet til å ta imot andre gjester, sier Olaisen, som etter utbyggingen vil ha 42 nye sengeplasser tilgjengelig.

– Et annet moment er satsing på vintersesongen, hvor vi ser at rom i hotellbygg er det mest attraktive og et viktig kriterium for å være konkurransedyktig også i vinterhalvåret, sier Olaisen.

 

Arkitekt Valryggs skisse

Arkitekturen på nybygget vil skille seg vesentlig fra de øvrige bygningene som utgjør Lovund Rorbuhotell, der det skal plasseres slik at det blir omkranset av rorbuer, og der man spiller bevisst på kontrasten mellom det moderne og det tradisjonelle.

– Skal man bryte, må man bryte bevisst, sier Sivert Olaisen.

Skissen av hotellet er utarbeidet av arkitekt Anita Valrygg. Valrygg, som er født og oppvokst i Mo i Rana og driver Valrygg Architecture i København, er også arkitekt bak prosjekt på Lovund som nye bygg i Hamnholmvalen og i Sørmarka.

 

Velkjente på Lovund

Nå er det Momek Civil AS som skal sørge for at Valryggs skisse blir realisert. Og også for Momek er Lovund etter hvert blitt en velkjent arena.

– Vi har gjennomført flere prosjekt og stortrives på Lovund, sier divisjonssjef i Momek Civil, Gøran Nerdal, og ramser opp nytt administrasjonsbygg og ombygging av lager hos Nova Sea, bygging av flerbrukshall og utbyggingen av skolen.

Nerdal regner med at man vil ha åtte egne ansatte i arbeid på Lovund. I tillegg vil man benytte en rekke underleverandører, og da spesielt i prosjektets avslutningsfase.

Ny-hotellet på Lovund skal stå ferdig ved månedsskiftet mars-april neste år.

 

Se artikkelen i pdf-format:

GuleSider_1_2016_s20

Del Del Del