Venstres programkomité har vært på industribesøk. F.v. Mats Hansen (V), Jan Gabor, markedssjef ved Mo Industripark AS, Tormod Steen (V), Arve Ulriksen, adm. dir. ved Mo Industripark AS og Ida Johnsen (V).

Dette er inspirerende, imponerende og lærerikt

15 september, 2016 13:05 Del Del Del

Leder for Venstres programkomité, Terje Breivik, og partifelle Ida Johnsen, har vært på besøk i forbindelse med partiets programarbeid.

Målet med programarbeidet er at partiet skal få bredest mulig kunnskap og innspill fra blant annet eksterne samfunnsaktører.
– Nordland er et viktig fylke og vi er opptatt av å vise frem hvilke muligheter som ligger her, sier Johnsen.

Nye industrietableringer
– Vi er norgesmestere på energigjenvinning og det er høy aktivitet på resirkulering. Dette gjør oss unike i norsk sammenheng, informerer administrerende direktør ved Mo Industripark, Arve Ulriksen.
Han informerte gjestene om prosjektet Mip Bærekraft som tar for seg mulighetene til å tenke nyskapende og innovativt.
– På bakgrunn av dette ser vi på ulike utviklingsprosjekt hvor vi tar sikte på å hente finansiell støtte fra europeiske forskningsmidler. Vi vil i den forbindelse skape et par nye industrietableringer samt et langsiktig forskningsmiljø, sier Ulriksen.
Breivik lot seg imponere over det Mo Industripark har fått til og hvor offensivt de møter fremtiden. Han var også interessert i å høre mer om etableringen av datasenter og fiberkabelen Midgardsormen, ettersom han for to år siden fikk Stortinget med på et vedtak som påla Regjeringen å utarbeide en stortingsmelding om høyhastighetsfiber i Norge og til utlandet.

Politisk tilrettelegging
Ulriksen informerte også om satsingen på sirkulær økonomi og bærekraft hvor etableringen av Arctic Circle Data Center (ACDC) er en del av den grønne industrien, drevet av miljøvennlig kraftproduksjon.
­ – ACDC er skreddersydd statens ideer om fremtidige datasentre, understreker Ulriksen.
Han avsluttet med å poengtere viktigheten av en ny storflyplass for at industrien skal kunne være konkurransedyktig.
­ – Vi er out in the dark. Vi er den eneste regionen i hele landet som ikke har direkte tilgang på stor flyplass.
Breivik synes besøket var både imponerende og lærerikt.
– Det er tydelig at Mo Industripark ser mulighetene i det grønne skiftet. Venstre vil legge til rette nettopp for slik næringsutvikling gjennom gode rammevilkår og tilgang på kapital. Vi har blant annet fått gjennomslag for etableringen av Fornybar AS, et statlig investeringsfond for grønn teknologi på 20 milliarder.

 

Del Del Del