- På Helgeland og de fleste stedene i Norge er variasjonen i spenning på strømnettet en kritisk faktor for LED-belysning, og manglende fokus på dette i produksjonsleddet gir funksjonsfeil og ødelagte produkter. Våre LED-produkter er utviklet for å holde høy kvalitet og lang levetid, til tross for spenningsvariasjonene, forteller (f.v.) Audun Bjørkmo og Daniel Aune i Getel AS.

Elektronikkens juvel!

20 desember, 2013 10:48 Del Del Del

– Vårt konsept og vår visjon er at vi kun skal lage høykvalitets LED-produkter.

Dette sier Audun Bjørkmo, daglig leder i Getel AS.

Getel er for mange et nytt firma i Mo i Rana. Navnet har de fra ordspill på navnet Getel:

Gem of the electronics, som nettopp betyr ”Elektronikkens juvel”.

Selskapet ble bygd opp i Kina, der Audun Bjørkmo bodde i tre år.  I dag har selskapet seks ansatte i Kina og tre i Norge, med lokaler i Gammellaben / Blåbygget i Mo Industripark. I tillegg til Audun Bjørkmo arbeider produktutvikler Michael Skaug, og markedsansvarlig Daniel Aune i Mo i Rana.

Svært god på litt

– Ideen ble etablert i 2005, og selskapet like etter, forteller Audun Bjørkmo.

Han sier de har brukt mye tid til utvikling av produkter, samt å bygge opp strukturer og forretningskonsept for firmaet.

– Vi brukte sju år med å utvikle og kvalitetssikre LED-lysrørene våre før de ble lansert. Vårt hovedprodukt; LED downlights, har vært solgt på proffmarkedet siden 2009 og har løpende blitt oppgradert til det som i dag er et markedsledende produkt. Vår profil er å være svært god på litt, ikke litt god på mye, sier han.

Bjørkmo forteller at i Asia lager de elektronikk-produkter for hele verden som utgangspunkt, det vil si at et produkts kvalitet og komponentoppbygging ikke er tilpasset et spesielt marked.

Det er ikke tatt hensyn til at kvalitetskravene er forskjellig fra land til land, og at det er strengere krav og forventninger i Norge enn i for eksempel India. Dette er krav i forhold til forbrukere, installatører og grossister. Godkjente produkter, med tanke på sertifisering, er også et stort problem. Likevel er mye av det man kan kjøpe på det norske markedet ikke tilpasset dette.

Solid kvalitetssikring

Getel har, som ledd i utviklingsarbeidet, brukt store ressurser på å teste og dokumentere kvaliteten. De har parallelt arbeidet meget aktivt for å etablere et nettverk av produsenter som kan innfri kvalitetskravene de har satt.

– Norge er kanskje, med rette, det mest kravstore markedet i verden når det kommer til kvalitet. Det er en meget krevende jobb å overbevise produsentene våre til å levere ut fra de kvalitetskrav vi stiller. Det er et langsiktig arbeid, der man må bygge relasjoner over lang tid og utvikle gode samarbeidsforhold, sier Audun Bjørkmo.

Han forteller at en viktig faktor for LED-produkter er å unngå at de blir for varme. Derfor er kjøling sentralt. Det er enklere å produsere gode løsninger for kjøling av downlights, mens lysrør er et betydelig mer krevende produkt. Og på akkurat dette med kjøling er det mange som feiler. Utfordringen for markedet er at man ofte ikke oppdager feilen før etter en viss tid i bruk. Det finnes utrolig mange produsenter og det kan være store avvik og høy feilandel innenfor en serie produkter, er hans erfaring.

Getel har satset på downlights av høy kvalitet i sitt utviklingsarbeid, og de har også lagt ned betydelig arbeid i utvikling av høykvalitets LED-lysrør.

– Det er en myte at et LED-lys er et LED-lys. LED-lys kan være i hundre- til tusenvis av variasjoner. Det er mange komponenter i en enkel installasjon og de finnes i utallige forskjellige kombinasjoner og valg. Veldig ofte ser vi at prispresset mot produsentene går ut over kvaliteten.

Derfor tar det lang tid og krever langsiktig kvalitetssikring for å få fram et produkt som gir stabil og høy kvalitet, den kvaliteten vi i Getel ønsker for våre produkter.

Vi har jobbet innenfor dette feltet i åtte år nå, og vi ønsker å være LED-lys-industriens svar på Bang & Olufsen, sier Audun Bjørkmo.

Lokal produsent av LED-lys

Markedsansvarlig Daniel Aune sier at de som en lokal produsent, med produkter som er utviklet i Mo i Rana, har snudd et i utgangspunktet markedsmessig problem til en fordel.

– Vi har utviklet produkter som skal tåle, og er tilpasset spesielt for det norske strømnettet, med hyppige variasjoner i spenningsnivå, slik vi har i Rana. For oss er det en styrke at vi har slike forhold da det har ført til at vi kunne utvikle produkter som takler spenningsvariasjonene i nettet uten å ta skade av det. Mange LED-produkter får problem på grunn av spenningsvariasjonen og det har vi sett flere eksempler på, sier Aune.

Han legger til at de primært leverer til bedriftsmarkedet.

– Vi tilbyr profesjonelle produkter til et proffmarked. Dette er produkter som ikke kan sammenlignes med LED-belysning som man kan kjøpe i en hvilken som helst nettbutikk, sier han.

Bjørkmo legger til at produktene er utviklet av Getel, og det er unike produkter.

– Dette er produkter man kun kan få gjennom oss, og du finner dem ikke andre steder enn gjennom våre distribusjonsledd, sier Audun Bjørkmo.

Getel distribuerer sine LED-produkter gjennom grossister.

– Ennå er vi relativt ukjent i Mo i Rana, til tross for at vi har solgt 100.000 downlights i Norge gjennom de grossistene vi samarbeider med, blant annet Berggård Amundsen & Co AS. I tillegg har også DEFA agentur på noen Getel-produkter, sier han.

Rema i Ranenget

Bjørkmo trekker fram et prosjekt i Rana som Getel for tiden jobber med. Det er Rema 1000 i Ranenget, der de skal skifte til LED-belysning i hele butikken fra januar 2014.

– For oss er dette et eksempel på hva vi kan gjøre lokalt. Det er et komplisert prosjekt, da vi skal erstatte lysrør i eksisterende armatur, med samme høye lysstyrke og med lang levetid, forteller Daniel Aune.

De viser til at kjøling av lyskilden er svært avgjørende for LED-teknologien, og en del av deres utvikling innenfor LED-lysrør er et produkt som kan settes inn i eksisterende armatur, i stedet for å bytte hele lysarmaturen.

– Dette prosjektet vil gi en besparelse på 70 prosent av strømforbruket på belysning, det vil si en årlig innsparing i underkant av hele 300 000 KWh i året. Det gjør at de innen ett og et halvt år har tjent inn investeringen, og det gir betydelige innsparinger for en butikk som har så store butikkarealer som Rema 1000. I tillegg slipper de å skifte lysrørene i normale intervall, da LED-lysrørene våre har betydelig lengre levetid. Et annet positivt moment er at LED-lysrør ikke inneholder miljøgiftene kvikksølv og bly, slik lysstoffrør og tradisjonelle sparepærer gjør. Våre LED-produkter er helt fri for miljøgifter, sier Daniel Aune.

Ærlighet og åpenhet

Getel ønsker nå å markere seg på Helgeland, som en ressurs for firma som ønsker å energieffektivisere belysningen.

– Om en bedriftskunde ønsker å få en uforpliktende samtale, så stiller vi gjerne opp. Ta gjerne kontakt med oss, sier de to.

De kan være en samarbeidspartner, drøfte krav til bruk og komme med forslag til løsninger.

– Vi er her – ta gjerne kontakt. Vi vil gjerne vise at det finnes et lokalt selskap med ekspertise på feltet, sier Audun Bjørkmo.

Han viser til at de som har et større utbyggings- eller rehabiliteringsprosjekt bør ta stilling allerede under planleggingen om det skal benyttes LED-belysning.

– Vi har to sentrale verdier som vi legger stor vekt på: Ærlighet og åpenhet. Vi skal være ærlige og åpne på produkter, kvalitet og bruk av våre produkter. Det er utrolig mange LED-leverandører ute i markedet, og også mange produkter med for høy andel produksjonsfeil. Vi mener derfor det er avgjørende å stå fram med ærlighet og åpenhet om kundene skal bli fornøyde, avslutter Audun Bjørkmo, daglig leder i Getel AS.

Selskapets hjemmeside:  www.getel.com

Les reportasjen i pdf-utgave:  GSnr6_2013_s16  GSnr6_2013_s17

Del Del Del