Utsikt over Mo Industripark sett fra skogen

Elkem og Aker Carbon Capture tester karbonfangst i Mo Industripark

22 oktober, 2021 8:00 Del Del Del

Elkem og Aker Carbon Capture skal teste et av verdens første karbonfangstanlegg for utslipp fra smelteovner i prosessindustrien, og det første i produksjon av ferrosilisium. Prosjektet fikk denne uken støtte fra Gassnova, og skal starte opp hos Elkem Rana og SMA Mineral i Mo Industripark.

Aker Carbon Capture leverer testenheten, som er den eneste av sitt slag i Norge. Prosjektet CO2 HUB Nord er et samarbeid mellom Mo Industripark AS, SINTEF, Elkem, Alcoa, Celsa, Ferroglobe, SMA Mineral, Norcem, Norfrakalk, Arctic Cluster Team og Aker Carbon Capture. I tillegg til Elkem Rana skal også utslipp fra SMA Mineral etter hvert gå inn i renseanlegget.

Karbonfangst i prosessindustrien er et nødvendig tiltak for å nå klimamålene. Smelteverk står for en stor del av utslippene fra industrien. Direktør for eiendomsutvikling i Mo Industripark AS, Jan Gabor, mener potensialet for karbonfangst i industrien er stort.

-Det er nødvendig å kutte karbonutslipp. I tillegg vil CO2 HUB Nord skape nye arbeidsplasser og sikre konkurransekraften til industrien. Dette er helt i tråd med Mo Industriparks bærekraftstrategi og vil tilføre viktig spisskompetanse til regionen, sier Gabor.

DET TREDJE STORE TESTPROSJEKTET I NORGE

Klimadirektør Trond Sæterstad ser fram til å få installert den mobile testenheten i tilknytning til Elkem Ranas smelteverk i Mo i Rana.

-Elkem lanserte nylig et globalt klimaveikart for å redusere utslipp mot netto null og øke leveransene av avanserte materialer til det grønne skiftet. Veikartet fokuserer blant annet på å redusere fossile CO2-utslipp og karbonfangstanlegg vil være en viktig del av dette arbeidet. Vi er stolte over at vi nå får på plass nytt stort testprosjekt for karbonfangst i Norge, sier Sæterstad.

De to tidligere store testprosjektene har vært ved Norcem i Brevik og Fortum Oslo Varme på Klemetsrud.

Aker Carbon Captures mobile testenhet er et fullverdig fangstanlegg som kan transporteres med lastebil til lokasjoner over hele verden.

– Elkem og SMA Mineral er eksempler på at en voksende gruppe industriaktører ser til karbonfangst for å kutte utslipp som ikke lar seg erstatte av fornybar energi eller energieffektivisering, sier Jon Christopher Knudsen, kommersiell direktør i Aker Carbon Capture.

-Aker Carbon Capture er allerede i gang med å levere verdens første karbonfangstanlegg i sementindustrien, og vi ser frem til å begynne å teste vår egenutviklede fangstteknologi på utslipp fra smelteovner i prosessindustrien, sammen med partnere i Elkem og SMA Mineral, sier Knudsen.

FANGER UTSLIPP FRA TO ULIKE ANLEGG

Den andre bedriften som skal koble sine avgasser på renseanlegget er SMA Mineral, som driver med produksjon av kalk og dolomitt. De ser store muligheter for å styrke sin posisjon med karbonfangst.

-Dette har vi vært positive til hele veien, og det er veldig spennende å være med i dette prosjektet helt fra starten. Vi har hatt et godt samarbeid, sier plassjef ved SMA Mineral i Mo i Rana, Johnny Vangen. -Vi tror at resultater og erfaring fra testanlegget bidrar til muligheter for å redusere klimafotavtrykket fra selskapets andre fabrikker også, sier Vangen.

SINTEF har en ledende rolle i prosjektet. Forskningsdirektør Jack Ødegård påpeker at det er store muligheter for utslippskutt knyttet til verdens metallproduksjon.

-Til sammen har partnerne i dette prosjektet identifisert 1,5 millioner tonn fangbart CO2 fra sine virksomheter i regionen. Det tilsvarer tre prosent av Norges totale utslipp, og representerer nesten en tredel av utslippene fra metallindustrien, avslutter Ødegård.

FAKTA:

  • CO2 HUB Nord er et samarbeid mellom Mo Industripark AS, Sintef, Elkem, Alcoa, Celsa, Ferroglobe, SMA Mineral, Norcem, Norfrakalk, Arctic Cluster Team og Aker Carbon Capture. Mo Industripark AS er prosjekteier med SINTEF som prosjektleder.
  • Dette vil være verdens først testanlegg for karbonfangst på avgasser fra smelteovner i ferrosilisiumindustrien.
  • Hovedmålet med prosjektet er å validere teknologien på reelle industrielle avgasser fra smelteverk for å forberede et fullskalaanlegg for industriell karbonfangst. Programmet går over to år.
  • Fanget karbon kan enten lagres (karbonfangst og lagring, CCS) eller gå inn i nye industrielle prosesser (karbonfangst og bruk, CCU).
  • I tillegg til Elkem Rana skal også avgassene fra SMA Minerals produksjon blandes inn i renseanlegget. Å blande avgasser fra to ulike industrielle anlegg er viktig for å etablere dette som vanlig infrastruktur og vil være det første anlegget i sitt slag.
  • Aker Carbon Captures mobile testenhet er et fullverdig fangstanlegg som kan transporteres med lastebil til lokasjoner over hele verden. I tillegg til Brevik og Klemetsrud har anlegget vært i Risavika og Mongstad i Norge samt Sverige, Skottland, USA og Polen, før turen går til Mo i Rana.
  • Prosjektet har et budsjett på 23,6 millioner kroner, hvor det statlige Gassnova CLIMIT-programmet vil bidra med 13,8 millioner kroner og industrien bidrar med resten.
Del Del Del