En årsdag til ettertanke

1 mars, 2021 14:58 Del Del Del

Vi nærmer oss med stormskritt årsdagen for koronanedstenginen av Norge 12. mars 2020. Lite visste vi da om hvordan og hvor lenge dette kom til å påvirke oss. Og selv om det fortsatt ikke er over, er det gledelig å erfare at industrien fortsatt holder koken i en annerledes tid.

Det ble kanskje en mer brutal start på det nye året enn mange hadde håpet. Fryktet ja, men vaksinenytt gav mange ny optimisme før vi sa farvel til koronaåret 2020. Bekymringen til helsetoppene før jul ble imidlertid til virkelighet og etter nyttår steg smittetallene raskt flere steder i landet. Nye påviste virusvarianter har også ført til innstramminger og sosial nedstenging igjen mange steder. Det økte koronafokuset er kanskje demotiverende for flere, da mange nok hadde sett frem til et nytt år med nye muligheter. Min påstand er at det absolutt ligger an til å bli det, koronaen til tross.

Flere av hjørnesteinsbedriftene i Rana melder blant annet om god global etterspørsel etter sine grønne industriprodukter, solide inntektstall, nye investeringer og til og med børsnotering. Selv om smittevern og redusert mobilitet har vært utfordrende og fortsatt er det for noen, har bedriftene på berømmelig vis klart å holde produksjonen oppe under trygge forhold for sine ansatte. Flere har også på rekordtid digitalisert driften sin enda mer. Dette demonstrerer omstillingskraften til Ranaindustrien og lover godt for tiden fremover hvor omstillingstakten i alle sektorer bare vil øke.

Nylig ble det kjent at Freyr har lykkes med sin kapitalinnhenting og fusjonerer med store internasjonale muskler for å få realisert etablering av battericelle fabrikk i Rana. Dersom de lykkes med å få spaden i jorda i 2021 og produksjonsstart 2022 slik de planlegger, vil det ikke bare være den første batterifabrikken i Norge, men også den største enkeltetableringen innen fastlandsindustrien her til lands på mange tiår. Dette er godt nytt for hele Helgeland og kan markere et før og etter på lik linje med jernverksetableringen i sin tid, som i år ble vedtatt for 75 år siden.

Regionen har over lang tid kunne skilte med det vi muligens kan kalle Norges bredeste arbeidsmarked. Det er få sektorer som ikke er representert her og miksen mellom statlige og private arbeidsplasser er god. I årene som kommer vil det skapes mange nye arbeidsplasser, særlig i forbindelse med Freyr-etableringen. Men vi vet at jobb ikke er alt for de som velger å flytte hit. Derfor blir det nok enda viktigere enn før at vi skaper gode lokalsamfunn. Vi har blitt eksperter på å holde sosial avstand under korona, men vi må bli bedre på nærhet når smittesituasjonen tillater det igjen.

Det handler om gode byrom, tilpassede skole- og kulturtilbud og enkel lokal så vel som regional mobilitet. Det handler om tilgjengelige tomter og boliger. Det handler om at vi blir bedre på å se tilflytterne i kommunen og inkludere de i større grad i våre daglige liv. Det handler om aktivitetstilbud for barn og unge, innen idrett, musikk og kunnskap. Det handler om hvordan man snakker om «regions-naboen». Det handler om lokal stolthet og raushet. Det handler om trygghet og tilhørighet.

En spennende jobb kan lokke tilflyttere til Helgeland. Men bare et godt liv kan holde dem i regionen. Dette gjelder også for øvrig de som allerede bor her. Her må vi alle bidra mer i årene fremover.

 

Kronikk av adm. dir. i Mo Industripark as, Arve Ulriksen. 

Del Del Del