Hovedvernombud Gunnar Kildal (tv.), teknisk sjef og prosjektleder Roar Bustnes, administrerende direktør Bjørn Ugedal og produksjonssjef Hendrik Strümpfer sørger for rivning av den gamle smelteovnen på Glencore.

En grønnere fremtid

15 september, 2016 15:28 Del Del Del

Natt til 1. september ble 0vn 1 som har gått for fullt siden 1989 avslått. Nå går Glencore Manganese Norway AS en grønnere fremtid i møte.

– Den var moden for utskifting, konstaterer teknisk sjef og prosjektleder, Roar Bustnes.  Nå river de ned utstyret og tømmer ovnen innvendig. Målet er at nedrivingen skal være ferdig inne 25. september slik at de får forberede seg til den nye ovnen skal bygges fra og med 3. oktober. Den nye ovnen har ny teknologi på elektrodene og en annen type foring. Effektiviteten går også fra 25 MW til 30 MW. – Det gir oss større produksjonskapasitet. I et miljøvennlig perspektiv er det viktigste at vi får ovnene tette. Nytt utstyr gjør den både tettere og bedre isolert, forklarer Bustnes. I utgangspunktet skulle ovnene stanses for vedlikeholdsarbeid, men Enovas støtteordning til energibesparende tiltak ga muligheter til rivning av smelteovnen og en helt ny blir bygd opp igjen fra grunnen. Planlagt oppstart av ny ovn er satt til desember 2016.

 

Det forventede energisparingspotensialet ligger på om lag 30 Gwh. Mye av denne energien spares som følge av en mer energieffektiv ovn med moderne utstyr og endret design. Den nye ovnen kan også gi et potensiale for å distribuere mer CO-gass som er et bi-produkt fra ovnen som kan brukes som energi i andre industrielle sammenhenger innad i industriparken. I dag leverer Glencore om lag 130 Gwh i form av brennbar gass til andre bedrifter i Mo Industripark.

 

Glencore har også investert flere titalls millioner kroner i både tapperøykavsug, raffineringsavsug og støperøykavsug de senere årene. I sum har dette redusert diffuse utslipp fra verket. Det er også gjort store løft med hensyn til asfaltering, som muliggjør feiing og oppsamling av støv fra uteområdene. – For oss er byggingen av ny ovn en stor og viktig investering. Ovnen har lang levetid og vil derfor sikre både drift og arbeidsplasser i tiden som kommer, sier Bustnes.

 

Glencore Manganese Norway AS
Etableringsår: 1990
Forretningsområde: Produksjon av ferrolegeringer
Hjemmeside: www.glencore.com

Del Del Del