Mo Industripark

Energieffektivisering i MIP

22 mai, 2015 13:09 Del Del Del

Den 19. mai 2015 inviterte Norsk-Tysk Handelskammer i samarbeid med det tyske næringsdepartementet til en konferanse om energieffektivisering i industrien. Mo Industripark AS var invitert til å holde en innledning om «Det grønne skiftet», som ble framført av informasjonssjef Ivar Hartviksen i Mo Industripark AS.

Norsk-Tysk Handelskammer arrangerte sin 7. konferanse om energieffektivisering, og denne gangen med fokus på industrien og på energieffektive løsninger med praktiske eksempler fra både Norge og Tyskland. Energieffektivisering og utbygging av fornybar energi er viktige fokusområder både i norsk og tysk energipolitikk. På Norges vei mot et utslippsfritt samfunn spiller industrien en vesentlig rolle. For det første kan energibruken i produksjonsprosesser spares inn betydelig ved hjelp av innovative teknologier. For det andre produserer norsk industri produkter som er helt avgjørende for et utslippsnøytralt energiforbruk.

 

Les artikkelen i pdf-format:

GSnr3_2015side19

Del Del Del