Gruppen fikk en omvisning I Mo Industripark og ved stålverket til Celsa Armeringsstål AS. Bildet er fra sistnevnte hvor personal- og HMS-sjef Petter Venes Skatland (helt til venstre) og verkssjef Kjetil Brose (helt til høyre) tok seg av gruppen.

Energigjenvinning på agendaen da Svartisen kraftverk besøkte MIP

16 august, 2017 10:53 Del Del Del

En besøksgruppe med kraftinteresserte representanter fra Nordland Fylkeskommune, Statkraft, Kraftringen og Eastern Norge Svartisen AS besøkte Mo Industripark 15. august.

Besøket i parken var i forbindelse med et årlig deleiermøte for Svartisen kraftverk, hvor Nordland fylkeskommune i år var vertskap. På programmet sto presentasjon av Mo Industriparks fokus på sirkulær økonomi, kraftoverskudd og energigjenvinning samt omvisning i parken og kaianlegget, ledet an av driftsdirektør i MIP AS Terje Lillebjerka. Gruppen besøkte også Celsa Armeringsstål AS hvor personal- og HMS-sjef Petter Venes Skatland, økonomisjef Eivind Hansen og verkssjef Kjetil Brose presenterte blant annet selskapets arbeid innenfor miljø og energigjenvinning. Det ble også tid til omvisning ved stålverket til Celsa Armeringsstål AS.

I tillegg til faglig påfyll i forbindelse med møtet, var Fylkeskommunens intensjon å vise fram industrien i Nordland både når det gjelder energigjenvinning og kraftforbruk i prosessindustrien og produksjon av kraft gjennom vannkraftanlegg som Øvre Forsland Kraftverk, som gruppen også besøkte under oppholdet.

Informasjonsavdelingen i Mo Industripark as koordinerer besøk til industriparken. Les mer om hvordan her.

Driftsdirektør i MIP AS Terje Lillebjerka (gul jakke) presenterte Mo Industripark for gruppen samt gav dem en omvisning i parken.

 

Del Del Del