Er du vår nye kollega? MIP Eiendom søker driftstekniker Bygg

5 mars, 2018 14:59 Del Del Del

Som driftstekniker er du i direkte kontakt med leietakerne og har en viktig servicefunksjon. Du har også daglig oppfølging av drift og vedlikehold av bygg som i hovedsak er basert på bruk av innleide ressurser.

Arbeidsoppgaver:

 • Ledelse og oppfølging av innleide entreprenører og øvrige leverandører
 • Prosjektledelse ved ombygginger og vedlikehold
 • HMS, forebygging og oppfølging av innleide ressurser
 • Kalkyler, innhente tilbud, bestille oppdrag
 • Tilstandskontroll
 • Planlegging av vedlikehold

Kvalifikasjoner:

 • Tømrerfagbrev eller annet byggfagbrev
 • Gjerne Mesterbrev eller Teknisk Fagskole
 • Erfaring fra eiendomsdrift, entreprenør eller annen relevant bransjeerfaring
 • Minimum førerkort klasse B
 • Personlig egnethet, selvstendighet, samarbeidsevne, fleksibilitet, håndtering av kunder og leverandører vektlegges.

Stillingen rapporterer til Produktleder Bygg.

Tiltredelse og lønn etter avtale. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Produktleder Bygg Steinar Bech-Hanssen 995 24 933.

 

Søknadsfrist mandag 19.03.2018.

Søknad med CV sendes pr. epost til:

 

Om MIP Eiendom
MIP Eiendom er en av fem driftsavdelinger i Mo Industripark AS. Eiendomsavdelingen har ansvaret for utvikling, drift og vedlikehold av ca. 105.000 m2 bygg, 2600 mål tomter, veier, parkeringsområder, deponier og kaianlegg. Avdelingen har i dag 8 ansatte. Hovedaktivitetene er utleie av næringsbygg og tomter, drift og vedlikehold, utvikling av tomtearealer og nybygg.

Om Mo Industripark
Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker. Selskapet har fem driftsavdelinger og fem datterselskaper. Mo Industripark omfatter bl.a. 108 bedrifter, om lag 2400 ansatte, 7 mrd. i omsetning, 2600 dekar tomteområder, bygningsmasse på 350.000 m2 og distribuert energi på 1.700 GWh.

Del Del Del