What is happening in the US and elsewhere in the world is affecting us who live in Nordland and Helgeland. Therefore, we must make sure that we position ourselves and can be heard, in order that we can influence and guide our own future.

Et av våre beste driftsår

23 juni, 2016 14:27 Del Del Del

– 2015 ble kanskje det beste året noensinne for Mo Industripark AS. Det er vi svært godt fornøyd med.

Dette sier adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

På generalforsamlingen i selskapet ble årsregnskap for konsern og morselskap lagt fram og godkjent. Resultat etter skatt i 2015 var 10.395 mill. kroner.

– I et meget godt år for selskapet valgte vi å rydde opp i forhold som vil få stor betydning i framtiden. Dette gjelder i første rekke overgangen fra ytelsesbasert pensjonsordning til innskuddspensjonsordning for våre ansatte, sier Arve Ulriksen.

Han sier seg meget godt tilfreds med at omsetningen for selskapet økte til 251,4 mill. kroner (221,6 i 2014), samtidig som egenkapitalen økte til 232,5 mill. kroner (226,1 i 2014).

For ytterligere informasjon henviser Arve Ulriksen til årsmelding, med beretning, regnskap og noter.

 

Spørsmål kan stilles til adm. dir. Arve Ulriksen, mobil: 950 30 319, eller på e-post:

 

Se årsrapporten for 2015

Klikk her: Årsrapport 2015

Del Del Del