Sentralbanksjef Øystein Olsen og visesentralbanksjef Egil Matsen fikk god innføring i prosessene hos Celsa Armeringsstål av adm. dir. i Celsa Nordic, Carles Rovira, da de besøkte Mo Industripark.

Et godt utviklet industrielt miljø

23 mars, 2017 9:45 Del Del Del

Sentralbanksjef Øystein Olsen besøkte Mo industripark for å få mer kunnskap om det som foregår i norsk økonomi. Sammen med visesentralbanksjef Egil Matsen fikk han et innblikk i det som skjer i Mo industripark, omvisning på Celsa og en rundtur i resten av industriparken.

 

Sentralbanksjefen likte veldig godt det han fikk se og høre i industriparken.

– Det har vært veldig fascinerende å bli bedre kjent med Mo i Rana og industrien. Vi har fått bedre innblikk i en bredt industrimiljø med 106 virksomheter, hvor man utnytter synergier. Det er et godt utviklet industrielt miljø med kompetanse og ressurser som har vært veldig spennende å bli kjent med, sier Olsen.

– Dette er i hvert fall i Norge første gang jeg har vært med og sett et smelteverk, og opplevd støvet, varmen, produksjonen, maskinene og de kompetente fagfolkene. Det er avansert styring av prosessene. Jeg har lært mye.

Olsen understreker at han kjente godt til Mo i Ranas stolte industrihistorie fra tidligere.

– Jeg vet at det har vært gjort en god restrukturering her med etablering av et industrielt cluster. Men det er noe helt annet å se det med egne øyne, sier sentralbanksjefen.

 

Besøket kom i stand som følge av arbeidet med Norges Banks regionale nettverk. Nettverket ble etablert i 2002. Det skal bidra til å gi oppdatert informasjon om den økonomiske situasjonen og utsiktene framover gjennom direkte kontakt med bedrifter. Flere ganger i året gjennomføres det samtaler med ledere fra nærings- og samfunnslivet om den økonomiske utviklingen i deres bedrifter og næringer. Totalt antall kontakter tilknyttet nettverket er rundt 1.500 personer, og disse blir kontaktet omtrent en gang per år. Mo Industripark AS er en av bedriftene som intervjues. Informasjonen som kommer inn gjennom disse intervjuene utgjør en viktig del av analysegrunnlaget for Norges Banks pengepolitiske beslutninger. I region Nord – som består av Nordland, Troms og Finnmark – er det Kunnskapsparken Bodø som er ansvarlig for nettverket og gjennomfører kontaktmøter på vegne av Norges Bank.

 

I tillegg til denne informasjonsinnhentingen, reiser ledelsen i Norges Bank rundt for å få et enda bedre innblikk i utviklingen.

– Det er viktig å kjenne og samle informasjon om bedrifter rundt om. Derfor besøker vi regionene rundt i vårt langstrakte land. Vi er innom hver region hvert år. Møteplassene varierer, slik at vi opplever ulike plasser og bedrifter, forteller Olsen, som besøkte Mo i Rana for første gang.

– På toppen av alle data vi samler inn gjennom de regionale nettverkene, er det å komme ut til næringslivet, i dette tilfellet industrien, og oppleve stemningen, høre om den optimismen som er i regionen og perspektivet for videre utvikling, viktig også for Norges Bank. Vi får justert eller styrket bildet vi har av det som foregår i norsk økonomi, sier Olsen.

Del Del Del