Ranas første gruvedrift fant sted i Nasa, da svenskene drev med sølvutvinning i periodene 1635–1659 og 1770–1810.

Et positivt vedtak for Nordland og Rana

24 oktober, 2014 12:58 Del Del Del

– Mo Industripark AS mener det er positivt at Rana kommune viser vennlighet ovenfor en næring som kan bli større i Rana og Nordland.

Dette sier Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS, som kommentar til vedtaket i MPR-utvalget i Rana kommune torsdag 23. oktober. Her vedtok MPR-utvalget mot en stemme å gi sin tilslutning til reguleringsplanen for kvartsforekomsten i Nasafjellet.

– Mineralnæringen er allerede stor i Nordland, og den kan bli mye større og skape mange arbeidsplasser. Vedtaket vitner om at politikerne i kommunen ønsker denne velkommen, og vi merker oss at våre politikere, i sine diskusjoner rundt dette vedtaket, klarer å balansere hensynet til ulike interesser, både industri, miljø og andre brukere av dette fjellområdet, sier Ulriksen.

Det er to kvartsforekomster i Nasa, som Elkem Salten AS innehar rettighetene til. De to består av Vestbruddet, som omfatter et område på ca. 100 dekar, og Østbruddet, som er på ca. 160 dekar. Forekomstene er beregnet til å ha 30 års levetid med planlagt driftsform. I alt vil gruvevirksomheten i Nasa omfatte et område på 950 dekar.

Ulriksen viser til at kvartsforekomsten i NASA kan også få en positiv betydning for prosessindustrien i Mo Industripark. Fra kvarts produseres ferrosilisium og silisium, som igjen inngår i mange nødvendige produkter som et moderne samfunn er helt avhengig av, blant annet solceller, medisinske produkter som redder liv og bøter på helseplager til folk, moderne styringselektronikk som regulerer samfunnskritisk infrastruktur så som skipstrafikk, tog, kraftproduksjon og distribusjon, og ikke minst i IT-teknologi som driver det moderne kunnskapsamfunnet.

– Med denne beslutningen viser våre politikere at de ønsker komplette lokale verdikjeder som setter et lavest mulig CO2 fotavtrykk, avslutter Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS.

Les mer om kvartsforekomsten her: http://www.ngu.no/mineralforekomster/rana/nasafjell.php

 

Del Del Del