Et unikt industrielt samspill

14 februar, 2024 9:00 Del Del Del

Mo Industripark er en av Norges største industriparker, og har et allsidig industrimiljø som kanskje ingen andre i landet kan matche. Å starte som ny administrerende direktør i Mo Industripark, er å hoppe på et tog i fart.

Jeg er både spent og nysgjerrig. Jeg skal bli kjent med Mo Industripark, alle bedriftene, og de mange spennende planene her. Med lang fartstid fra industrien, blant annet som konsernsjef i Norske Skog fra 2010 til 2023, og fra lederstillinger i Yara og Norsk Hydro, kjenner jeg industrien i Norge svært godt. Likevel er det noe helt spesielt å se på det samspillet og mangfoldet av bedrifter som finnes i Mo Industripark.

At det skjer store og viktige ting her, illustreres godt med at resultatene fra karbonfangstprosjektet CO2 Hub Nord ble lansert samme uke som jeg startet i jobben. Prosjektet var verdens første test på fangst av CO2 fra et ferrolegeringsverk, Elkem Rana, samt fangst fra 2 ulike kilder samtidig hvor SMA Minerals var den andre kilden.  Karbonfangstpiloten, levert av Aker Carbon Capture, hadde sin offisielle åpning for et år siden. I løpet av det halve året det mobile fangstanlegget gikk, fikk prosjektpartnerne samlet inn verdifull kunnskap og erfaring. Da resultatene ble lansert denne uka, kunne Elkem Rana melde om en fangstrate på hele 95 prosent. Dette skjer altså i et pilotprosjekt hvor en for første gang tester karbonfangst fra et smelteverk.

Elkem Rana og SMA Minerals slipper i dag ut rundt 400.000 tonn CO2 i året. Å få renset ut mesteparten av dette, innebærer derfor et stort kutt i Norges klimagassutslipp. Elkem Rana har i tillegg tatt i bruk biokarbon i form av treflis, noe som ytterligere fortrenger fossilt karbon. Andelen biokarbon er i dag omtrent 20 prosent, og Elkem har mål om å øke denne til 50 prosent innen 2031.

Ved å satse på karbonfangst sikrer industrien også sin konkurransedyktighet. Industrien har allerede omtrent halvert sine utslipp fra 1990-nivået. SMA Mineral var den andre bedriften som var tilkoblet karbonfangstpiloten. Å koble to ulike bedrifter på samme anlegg, ble beskrevet som unikt da prosjektet ble lansert. Skulle en kunne bruke samme karbonfangstanlegg for å fange utslipp fra flere bedrifter, vil dette åpne spennende muligheter for en industripark.

SMA Mineral har også andre prosjekter på gang for å redusere utslippene sine, ikke minst ved å elektrifisere større deler av produksjonsprosessene sine. Her har de allerede lansert samarbeid med Celsa, som ønsker å ta i bruk kalk med redusert CO2 utslipp fra SMA Mineral i sine prosesser. Celsa har på sin side også lansert elektrifisering av sine prosesser, og har fått tilskudd fra Enova for å bygge opp en ny emneovn som kan ta i bruk grønt hydrogen.

Mo Industripark er prosjekteier av CO2 Hub Nord, og Sintef Helgeland er hentet inn som prosjektleder. Dette bidrar til å bygge opp verdifull lokal kompetanse. I tillegg til de nevnte bedriftene over, er også Alcoa, Ferroglobe, Norcem, Norfrakalk og Arctic Cluster Team med. Til sammen har prosjektpartnerne identifisert over 1,5 millioner tonn fangbart CO2. Det utgjør omtrent 3 prosent av Norges årlige CO2-utslipp. I en verden hvor det stilles stadig strengere krav til miljøavtrykk, er denne typen prosjekter svært viktige for konkurranseevnen i årene som kommer.

Som du kan lese mer om i denne utgaven av Industriparknytt, så la Kunnskapsparken Bodø fram en rapport om økonomien i Rana og industrien her rett etter nyttår. Rapporten er laget på oppdrag fra Mo Industripark og Rana Utvikling, og er spennende lesning. Blant annet har omsetningen i Rana-industrien mer enn doblet seg siden 2017, og det har vært en stor vekst i antall sysselsatte i bedriftene tilknyttet Mo Industripark. Det lover godt for videre vekst, ikke minst når vi ser at det tas viktige grep i industrien, som karbonfangstprosjektet, for å sikre framtidig konkurransedyktighet.

Det er helt riktig at Mo Industripark er det industrielle tyngdepunktet i nord. Men industriparken er også et nasjonalt industrielt tyngdepunkt, og et av Norges største industrimiljøer. Det vi har her er intet mindre enn et helt unikt industrielt samspill.

 

Sven Ombudstvedt

Adm.dir. Mo Industripark AS

Del Del Del