Mo Industripark AS og Øijord & Aanes AS har inngått en avtale om å etablere selskapet MIP Miljøkraft AS, her representert ved adm. dir. Arve Ulriksen (t.v.) og daglig leder Stein Rune Øijord.

ETABLERER SELSKAP FOR GRØNN ENERGI

3 juli, 2017 8:27 Del Del Del

Mo Industripark AS og Øijord & Aanes AS har inngått en avtale om å etablere selskapet MIP Miljøkraft AS.

Inn i selskapet går porteføljen av fire eksisterende minikraftverk som i dag eies av partene. Svabo kraftverk og Vika kraftverk av Mo Industripark AS (MIP AS), og Ørtvatn kraftverk og Ravnåga kraftverk som eies av Miljøkraft Nordland AS, som igjen eies 100% av Øijord & Aanes AS. Gjennom denne felles etableringen er formålet å legge til rette for et slagkraftig og investeringsdyktig kraftselskap, som blant annet vil kunne påta seg raskere utbygging av innvilgede og utbyggingsklare kraftkonsesjoner som før etableringen var eid av Miljøkraft Nordland AS.

For MIP AS er MIP Miljøkraft en betydelig satsing. Produksjon og distribusjon av energi er et kjerneområde for konsernet, og gjennom MIP Energi og MIP Kraftnett har vi utviklet en viktig kompetanse som vil nyttiggjøres i utviklingen av det nye selskapet. Etableringen vil også være et viktig bidrag i arbeidet med å bli en grønn industripark i verdensklasse. Her står tilgang til ren fornybar kraft sentralt for utvikling av ny, fremtidsrettet industri.

– Vi er glade for at vi nå samler all vår ambisjon, kompetanse og eiendeler i et felles eid selskap. Vi tror vi med dette har lagt fundamentet for en slagkraftig satsing på lokale småkraftressurser. Ikke minst betyr det mye for oss at denne satsingen skjer med lokalt eierskap. For oss var det også viktig at vi fant en partner som handler og tenker langsiktig. Det var svært viktig for oss, uttaler Stein Rune Øijord, Øijord & Aanes AS.  

– Vår satsing på lokal energiproduksjon i småkraftsegmentet er tuftet på et industrielt tankesett, sier Arve Ulriksen, administrerende direktør i Mo Industripark AS. Denne dimensjonen er det etter vår mening ikke mange som har i dag. Grønn energi eiet av Mo Industripark AS er viktig for vår satsing på en grønnere industriell fremtid. I sum kan satsingen vår bety i størrelsesorden en halv milliard norske kroner i investeringer.

 

Eierfordeling MIP Miljøkraft AS:

Mo Industripark AS:       56%

Øijord og Aanes AS:       44%

 

Del Del Del