Daglig leder ved Rana Industriterminal, Alf Øverli, er fornøyd med at nyinvesteringen er kommet på plass.

Etterlengtet nyinvestering på plass

14 juli, 2021 12:02 Del Del Del

Ny-krana på Rana Industriterminal (RIT) er i innkjøringsfasen. Den erstatter Kran 89 som hadde sin siste tjenesteuke i uke 27 før demontering.

Flytteoperasjon
På høyvann natt til mandag 14. juni ble RITs nyeste kran flyttet fra skip til kai, og plassert omtrent midt på den 410 meter lange kaifronten.

– Flytteoperasjonen tok et par tre timer og gikk veldig greit. Den ble jo levert ferdig montert, slik at den kunne flyttes over ved hjelp av trekkvogn fra landsiden. Det er alltids noe småpirk å fikse før den er i full drift når den har blitt forflyttet så langt, men løser vi fortløpende, forteller daglig leder ved RIT, Alf Øverli.

Kran 89 skal pensjoneres etter over 50 års drift, og demonteringen startet i uke 28. Stålet skal resirkuleres.
– Det hadde jo vært gøy om krana fikk leve videre på et egnet sted i Rana, men så langt har ingen sett monn i den, så da får den et etterliv som nye nyttige stålprodukter, sier Øverli.

Vi har dyktige folk og er godt forberedt på å ta den nye i bruk, ser daglig leder ved Rana Industriterminal, Alf Øverli (tv) her sammen med kranoperatør Svein Rostad.

I drift
Utprøvingen av den nye krana, en Mantsinen 200 ES, er kommet godt i gang.
– Vi har begynt å ta den i bruk på enkelte produkter for å prøve den ut, men den er ikke i riktig full drift enda, men det kommer. Så langt ser det veldig bra ut, sier Øverli.

For operatørene på RIT blir det noe tilvenning
– Den er jo forskjellig fra taukranene vi har, så det blir litt annerledes for operatørene. Men den er nokså lik skrapkrana vi fikk i 2018, så helt fremmed er det jo ikke. Vi har dyktige folk og er godt forberedt på å ta den nye i bruk, poengterer han.

For en av dem som har hatt samme arbeidsplass siden ’97, blir det litt rart når Kran 89 forsvinner.

– Den er jo veldig god å kjøre, den reagerer liksom med én gang. Det er jo den siste av de virkelig gamle kranene som nå forsvinner, så det blir jo litt trist. sier Svein Magne Rostad, en av kranoperatørene på RIT, om «gammelkrana».

Det blir litt trist når den siste virkelige gamle krana på RIT forsvinner, men det skal nok gå godt med den nye også, sier kranoperatør Svein Magne Rostad., her fra kabinen på Kran (9.

Nye finesser
Den nye krana er lavere enn de andre kranene på RIT, men er egentlig like stor som skrapkrana. Den mangler bare et podium slik skrapkrana har for at kranføreren får god høyde for å se ned i skipslasterommet.

– På nykrana kan posisjonen på kabinen reguleres slik at du komme til lasta på en ny måte sammenlignet med de andre kranene med fast krankabin. Nå skal vi lære oss å bruke krana på den mest effektive måten. Den vil primært bli brukt til å laste armering i forskjellige varianter, men også muligens noe til bulk også, sier Øverli.

Den muliggjør mer effektivitet og økt sikkerhet da det blir mindre manuell håndtering av produkter i prosessen.

– På sikt blir denne investeringen et fremskritt når det kommer til effektivitet da prosessen vil kunne gå raskere med den nye krana som har fastarm. Tonn pr. time vil med andre ord kunne gå opp da prosessen går fortere, mens sikkert tempo under innlæring er førsteprioritet på kort sikt, Sikkerhetsmessig er det også et løft da det blir mindre manuell håndtering av produktene, forklarer Øverli.

Rostad har kjørt kran i flere tiår, også før han havnet på RIT. Han ser frem til å bli kjent med nykommeren på kaia.

– Jeg tror nok det skal gå godt med nykrana. Vi må bare lære den å kjenne. Det blir jo en helt annen måte å kjøre på, men det lærer vi oss, det er bare opplæring og tilvenning som skal til vettu. På RIT har vi også gode
rutiner for å lære bort ting til hverandre, så arbeidskulturen er fin sånn sett. Jeg har i allefall trivdes veldig godt her i alle år, sier Rostad.

Nyinvesteringen Kran 121 er i innkjøringsfasen.

Uformell konkurranse
Det er ikke hver dag RIT får ny kran, så de ville høre publikums navneforslag og lyste ut en uformell navnekonkurranse.

– Mange har jo et forhold til «utsikten» mot RIT og det kom inn veldig mange kreative navneforslag! Vi vil henge opp noen av de beste forslagene på krana når vi har valgt dem ut. Av praktiske grunner kalles den allerede Kran 121 internt, i tråd med tidligere navngiving som er et ett-tall foran året den kom til RIT, så om noen andre navn blir tatt i bruk vil vel vise seg, smiler Øverli.

Stor investering
Den gamle krana var gått ut på dato og det var aldri et alternativ å fortsette inn i evigheten. Prislappen på den nye krana kommer på drøyt 25 millioner.

– Vi har jo brukt den gamle krana veldig skånsomt over flere år, samt hatt godt vedlikehold på den, så vi har forlenget levetiden dens en god del. Men ny kran som gir muligheter for utvikling var målet. Nå har vi også en kranpark som består av fire mer likeverdige kraner som er med på sikre stabilitet i driften i mange år fremover, sier Øverli.

– Kranen er en del av nødvendig industriell infrastruktur som må være moderne for at industribedriftene skal kunne konkurrere på like vilkår med skarpe konkurrenter i andre land. Det er naturlig at RIT tar sin del av ansvaret og legger til rette og sørger for god infrastruktur som reflekterer industriens nåværende og fremtidige behov, legger han til.

Ny og gammel: Uke 27 var Kran 89 sin siste tjenesteuke etter over 50 år på RIT kaia. Ny-krana er allerede kommet på plass.

Del Del Del