EUs ambassadør til Arktis, Marie-Anne Coninsx, besøker Mo Industripark 2. april.

EUs ambassadør til Arktis besøker Mo Industripark

26 mars, 2019 16:48 Del Del Del

2. april kommer EU-ambassadøren til Mo Industripark for å bli bedre kjent med den grønne industrien i nord.

Belgiske Marie-Anne Coninsx har vært EU sin Ambassadør til Arktis siden september 2017 og representerer EU i de fleste fora som omhandler temaet. Arktis kan defineres på en rekke ulike måter, men EU definerer gjerne alt nord for polarsirkelen eller i umiddelbar nærhet til polarsirkelen som Arktis. Dermed havner også polarsirkelkommunen Rana under denne benevnelsen.

EUs første ambassadør til Arktis
Nordområdene og Arktis har vært høyt på den politiske agendaen i EU de siste årene, derfor besluttet Unionen i 2017 å opprette en egen ambassadørpost for nordområdene. Coninsx er dermed EUs første ambassadør til Arktis noen sinne og kommer nå altså til industrihovedstaden i Nord.

Mo Industripark har ambisjoner om å være en grønn industripark i verdensklasse, og majoriteten av industriproduktene som eksporteres fra Rana havner i EU, som også er Norges største marked.

– Selv om det å produsere grønt kanskje enda ikke er et konkurransefortrinn globalt når det kommer til industriprodukter, er det svært viktig å vise oss frem som grønne produsenter, da vi mener dette kommer til å bli et markedsfortrinn fremover, sier administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen.

Økt forståelse
En tilleggsdimensjon ved besøket er at forståelsen for aktiviteten i det Europeiske Arktis ikke nødvendigvis er klart for mange av politikerne i EU-hovedstaden Brussel, hvor EU ambassadøren har sitt daglige virke. Derfor står også «vernfløyen» i EU sterkt og forslag om å verne nordområdene og dermed legge store begrensninger på aktiviteten som er mulig å bedrive i nord kommer med jevne mellomrom.

– Det å vise frem at vi kan produsere industriprodukter og mineraler som trengs globalt på en grønnere måte enn resten av verden, er svært viktig for å sikre legitimiteten til industrivirksomhet i nord også fremover. Derfor er vi veldig glade for at EUs ambassadør til Arktis har funnet tid til å besøke Mo Industripark, som er avhengig av EU som marked, som miljøforkjemper og samarbeidspartner på en rekke områder, sier Ulriksen.

Gleder seg til Rana-besøk
Coninsx har tidligere uttalt at Arktis er strategisk viktig for EU av flere grunner da det som skjer i Arktis påvirker det som skjer i EU og resten av verden. Arktis er sånn sett både lokal og global. I tillegg er tre av unionens medlemsland såkalte Arktiske stater, og de tette båndene til også Norge og Island gjennom EØS avtalen gjør at både reguleringer, standarder, normer og politikk påvirker nordområdene. EU Spiller på den måten en konstruktiv rolle i nord med a adressere ulike utfordringer i Arktis, forklarte Coninsx under Arctic Circle konferansen på Island i slutten av oktober 2018. Ambassadøren ser også frem til turen til Rana 2. april.

– Jeg ser veldig frem til besøket og er svært interessert i å høre mer om deres utfordringer og styrker som en industripark oppe i nord og hvilke vekstmuligheter dere ser samt rollen markedsadgang til EU og globale markeder spiller, sier Coninsx om slitt kommende besøk til Mo Industripark.

På programmet står omvisning i industriparken og hos Celsa, besøk hos Mo Fjernvarme, Arctic Circle Data Center samt møter med kunnskapsmiljøene på Campus Helgeland.

 

Del Del Del