Ambassadøren ser frem til noen dager i nord.

EUs ambassadør til Norge besøker Mo Industripark

28 november, 2019 17:32 Del Del Del

Thierry Béchet, EUs ambassadør til Norge, besøker Mo Industripark neste uke. Ambassadøren setter av to og en halv dag til å bli kjent med et av Norges bredeste industrimiljø.

– Mo Industripark har tiltrukket seg mye oppmerksomhet rundt i Norge. Jeg har lenge hatt lyst til å komme hit for å se selv hva som skjer. Og det skjer sannelig mye, sier ambassadøren.

Vil skaffe seg oversikt
En av Béchets oppgaver som ambassadør er å ha oversikt over hva som rører seg i norsk næringsliv. De mange satsingene i Mo Industripark på grønne løsninger og ny teknologi, er noe som ambassadøren er interessert i å lære mer om og tar seg derfor et par dager i nord på tampen av året.

– Med den nye Europakommisjonens grønne fokus blir arbeidet for grønne løsninger satt enda høyere på EUs agenda. Det vil også bli økt fokus på sirkulærøkonomi under von der Leyen. Det blir derfor veldig interessant å møte bedrifter i nord som satser tungt på å finne løsninger for fremtiden og se sirkulærøkonomi i praksis, Det er ekstremt viktig å implementere og dele disse ideene og løsningene som en del av vår felles innsats, sier ambassadøren.

Utstillingsvindu
Administrerende direktør i mo Industripark ser frem til gode diskusjoner med ambassadøren.
– Vi viser mer enn gjerne frem planene og mulighetene vi har her i Mo Industripark. Vi etterstreber å være de som går foran når det kommer til det grønne skiftet og sirkulær økonomi. Vi er også veldig fornøyd med at ambassadøren prioriterer å bruke flere dager her oppe hos oss i en travel hverdag, sier Ulriksen.

Ulriksen forventer at både markedsadgang, rekruttering og nye energikilder og teknologier blir blant temaene i diskusjonene med ambassadøren.
– Vår eksportorienterte industri, som har Europa som største marked, er også tjent med å møte ambassadøren og få formidlet hva som er viktig for dem. Særlig i lys av at EØS-avtalen stadig er under press her hjemme, poengterer Ulriksen.

Innholdsrikt program
Selv med drøye to dager til rådighet, ligger det et tett og innholdsrikt program på bordet under besøket. Det hele starter med en lunsj på rådhuset med ordfører, representanter fra politisk styre og stell i Rana, samt fra organisasjonsliv og næringslivsaktører i regionen. Deretter følger omvisning i parken og flere bedriftsbesøk over flere dager. Under er programmet for besøket.

 

PROGRAM  3.- 5. DESEMBER

3. Desember

11:30 – 12:30      Lusjmottakelse med ordfører i kommunestyresalenArktiske samfunn

12:30 – 14:00     Guidet tur i Mo Industripark

14:00 -16:30     Mo Industripark as

 • Mo Industripark as – Bærekraft som forretningsmodell, MIP Bærekraft
 • Sintef Helgeland – viktig forskningsog utviklingssktør i nord
 • Freyr – nye energiløsninger: battericellefabrikk og vindpark
 • Elkem – mineralnæring i nord og integrerte verdikjeder

Noen av dagens tema

 • Industri i Arktis– utfordringer og styrker
 • Grønn industri – sirkulær økonomi, energigjenvinning, utslippsreduksjoner
 • Ny energimiks I Europa: vind og batterier
 • Markedsadgang og linker til EU

16:30 – 17:30     Besøk til Svabo høyspentanlegg

 

4. Desember

09:00 – 12:00      Celsa

12:15 – 13:45       Campus Helgeland

 • Nord Universitet
 • Universitetet i Tromsø
 • Rana Utviklingsselskap
 • Kunnskapsparken Helgeland

14:00 – 15:15     Rana Industriterminal

15:30 – 16:45      Momek

17:00– 18:00     Rana Museum

 

5. Desember

08:30 – 09:45    Westcon Helgeland og Nesna Industripark

 

 

 

Del Del Del