Fag og yrker i Ranaindustrien: Plate- og sveisefaget

30 mai, 2011 2:00 Del Del Del

Først ut er plate- og sveisefaget. Sveiser Geir Steinbakk og lærling Patrick Bakksjø ved Miras Multimaskin AS forteller hvordan en plate – og sveisearbeider jobber, og hvilke utfordringer og muligheter man har i yrket

– Sveiseryrket handler i store deler om konsentrasjon og nøyaktighet. Vi pleier å si at vi ser gjennom et knappenålshode, fordi vi hele tiden må fokusere på et veldig lite område. Den nærmeste sammenligningen med sveising er en kirurgisk operasjon.

Dette forteller sveiser Geir Steinbakk ved Miras Multimaskin AS.
Sveiseryrket ligger ikke for hvem som helst. Størstedelen av arbeidet avhenger av god konsentrasjon og nøyaktighet. Steinbakk startet sin sveiserkarriere på en oljeplattform i Nordsjøen. Senere har han jobbet i Miras de siste 15 årene. Geir møter fortsatt ofte utfordringer i jobben som han må bryne seg på.
– Jo vanskeligere et oppdrag er, desto større utfordring er det. Man må alltid yte sitt beste for å slippe mye etterarbeid. Vi jobber med mange spennende materialtyper. Noen ganger sveiser vi et material til 150.000 kroner og du har kun ett forsøk på deg. Da er konsentrasjonen på topp, sier Geir.
Hen legger til at begge hendene må være like funksjonelle, men det er en treningssak. Det er mange sveisemetoder, og mest vanlig er rørtrådsveising som er smeltesveising. Det stilles strenge krav til en sveiser.
– Sveisersertifikatet må fornyes hver sjette måned. Det er også en uavhengig kontrollinstans som kontrollerer arbeidet du gjør. Det er få yrker som blir fulgt opp så nøye som sveiseryrket. Synet må også sjekkes, og man oppdager fort i denne jobben om du ser dårlig. Det er også en fordel å ha god fysikk. Mye statisk arbeid, gjør at man må ta pauser ofte, forteller han.
Bruk1.72dpi.largeMange sveisere kan få seinplager fra jobben, spesielt hvis man ikke er påpasselig nok. Ofte kan det føre til synsproblemer.
En sveiser er avhengig av en god platearbeider for å gjøre en god jobb. Platearbeideren klargjør materialet som skal sveises. Det er der lærling Patrick Bakksjø kommer inn.

Sikkerhet i bakhodet
– Hovedoppgaven til en platearbeider er å forme detaljer i plater, rør og profiler. Vi jobber også med å sette sammen dette til større komponenter og konstruksjoner. Mange leveranser er som et puslespill hvor vi tar utgangspunkt i en tegning og setter i hop en sammenstilling. Platearbeideren har også ansvar for vedlikehold og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr, sier Patrick Bakksjø.
Han forteller at for å håndtere de ulike materialene, hjelpestoffene og verktøyet, så brukes alle typer platebearbeidingsmaskiner. Det er også et stort fokus i jobben på HMS.
– Sikkerheten ligger alltid i bakhodet. Det kan være et farlig yrke. I denne jobben er vi blant annet disponert for kutt og klemmeskader, samt brannskader. Vi opererer med ting som kan holde opp til 3000 grader. Vi løfter tunge konstruksjoner helt opp til 20 tonn, og da er det viktig at vi holder god avstand, forteller han.
Patrick kan gå opp til fagprøven i november i år, og han har allerede kommet godt inn i jobben og rutinene.
– Det begynte med at jeg hadde sommerjobb her mens jeg gikk idrettsfag på Mjølan. Jeg syntes dette så veldig interessant ut, og jeg har ikke angret på mitt valg av yrke. Jeg har mange muligheter og kan jobbe i offshoreindustrien om jeg ønsker det. Det eneste er at det er litt lite jenter her, spøker Bakksjø.

Han fortsetter:
– Som plate- og sveiserarbeider har du også mulighet til å videreutdanne deg. Noen velger å ta ingeniørutdanning i tillegg. Disse er veldig ettertraktet på arbeidsmarkedet. Da kan du også jobbe som sveiseinspektør.

Visste du at….

Det finns en rekke sveisemetoder, og det er to hovedgrupper:
            •           pressveising, der du må bruke press for å føre delene sammen
            •           rødtrådsveising (mest vanlig) der delene smeltes sammen ved hjelp av varme, men uten bruk av press
Vanlige arbeidsoppgaver for en sveiser:
            •           jobbe etter arbeidsinstruksjoner, tegninger og WPS (sveiseprosedyrer)
            •           håndtere materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
            •           utføre sveiseprosesser etter angitt metode
            •           vedlikehold og feilsøking på sveiseutstyr
Som sveiser jobber du med ting som kan holde opp til 3000 grader.
Sveising er en hyppig årsak til yrkesskader og brann og krever spesielle beskyttelses- og sikringstiltak.
Utdannelsen tar vanligvis 4 år, hvor det er to år på videregående og to år som lærling før man kan gå opp til fagprøven.
I dag går omtrent halvparten av hele verdens stålproduksjon til sveisede konstruksjoner og produkter. Dagens sveisemetoder gjør det mulig å sveise de aller fleste metaller. Det sveises for å lage alt fra små elektronikkdeler til store konstruksjoner.

 

Del Del Del