F.v.: Innkjøpssjef i CELSA, Eirik Bjørkmo; fagansvarlig på emneovnen Bjørn Soleglad og prosjektleder Ketil Hauknes. De er fornøyde med at LNG terminalen er på plass neste sommer.

Faser inn naturgass for å redusere utslipp

1 oktober, 2020 15:58 Del Del Del

CELSA er i gang med en stor revisjon av emneovnen i valseverket slik at den kan benytte LNG som energikilde. Resultatet blir en topp moderne ovn som  slipper ut vesentlig mindre NOx-gasser og CO2.

Finsk leverandør
Siden desember i fjor har CELSA jobbet for å få på plass en LNG terminal i Mo Industripark. Finske Gasum viste seg å være den mest konkurransedyktige leverandøren og vil levere både selve terminalen og naturgassen.

– Vi hadde noen intense kontraktsforhandlinger i vår, og signerte kontrakt før ferien. Gasum vil eie og bygge terminalen, og vi betaler leie for terminalen og for selve gassen. I første omgang vil terminalen betjene valseverket men vi ser også på muligheten for at den kan betjene stålverket, forteller innkjøpssjef Eirik Bjørkmo.
Stor ovnsrevisjon
For å kunne benytte en ny energikilde, må CELSA gjennomføre en revisjon av emneovnen.

– Nå får vi på plass kombibrennere, slik at ovnen kan fyre både på CO-gass og LNG ved behov. Mye av revisjonsjobben vil pågå frem til jul. Så vil vi også måtte gjøre en del på rørsiden for å klargjøre for LNG bruk frem til sommeren. Vi ender opp med et topp moderne anlegg som får en mye renere produksjon. I tillegg krever et gassdrevet anlegg mindre vedlikehold sammenlignet med olje, forklarer fagansvarlig på emneovnen Bjørn Soleglad.
Tilsetning av ren oksygen i den nye ovnsprosessen vil også redusere utslipp av støv.

– Vi får en ny type forbrenningsprosess ved at vi tilsetter oksygen i drivstoffet, naturgassen. Vi får en såkalt Oxy-fuel brenning inni ovnen. Vi oppnår også en flammeløs forbrenning som bidrar til at vi reduserer avgassene våre og dermed også støvutslipp, forteller prosjektleder Ketil Hauknes.

Foreløpig skisse av LNG terminalen ved valseverket.

Sikker energikilde
CELSA tar nå grep for å ha sikker leveranse av brennstoff og for å redusere de lokale utslippene.
– Det er en trygghetsfaktor for oss å ha en alternativ energikilde. Oljen vi bruker i prosessen fases med dette ut. Med LNG og CO-gass som energikilde vil vi reduserer CO2 utslippene våre med 35 prosent. Dette er i tråd med våre ambisjoner om å kutte de CO2 utslippene våre med 50% innen 2030. Overgangen til LNG gir en renere forbrenning og det blir heller nesten ikke utslipp av NOx, som reduseres med 85 prosent i den nye prosessen, forteller Bjørkmo.

Parallelt med at CELSA jobber for å få på plass LNG terminalen, er tanken på sikt å benytte hydrogen som energikilde.
– Ting tar tid, hydrogen kan benyttes i dag, men det er ikke veldig tilgjengelig og prisen er i tillegg alt for høy til at dette er en konkurransedyktig energikilde. Hydrogen må også produseres og er veldig energikrevende. Her er hydrogenmarkedet i Norge enn så lenge
prematurt, og ikke konkurransedyktig. Derfor er det viktig på ha et alternativ på kort og mellomlang sikt, som for oss er LNG, inntil hydrogen blir mer konkurransedyktig og er klar for å fases inn, forklarer Hauknes.

Benytter lokal fjernvarme
Gassen blir levert til LNG-terminalen som iskald flytende væske og må gjøres om til gass før den kan brukes.

– For å omgjøre LNGen til gass, benytter vi fjernvarme for å varme den opp i en fordamper. Gjennom en varmeveksler går væsken over til gass og vi kan benytte den som energikilde i emneovnen, enkelt fortalt. Så når vi kjører for fullt vil vi benytte ca 1,5 Mw fjernvarme. Vi benytter med andre ord lokal grønn overskuddsenergi fra industrien også i denne prosessen, forteller Hauknes.

Bedre miljøfotavtrykk
Miljøfotavtrykket til CELSAS resirkulerte armeringsstål blir enda bedre når ovnsrevisjonen er fullført.

– De nye styringssystemene til ovnen er også
veldig smarte slik at vi får en sikrere prosess der ovnsprosessen holdes jevnere og nærmest korrigerer seg selv slik at driften blir optimalisert og forurensning redusert. Etter revisjonen vil vi slippe ut mindre CO2, NOx, SOx og støv, så vår EPD* blir bedre. Det er veldig viktig for oss, avslutter Soleglad.

LNG-terminalen er tenkt plassert i nærheten av valseverket.

 

Om CELSA og Gasum

• Celsa Armeringsstål AS er Nordens ledende produsent av armeringsstål og en del av spanskeide CELSA GROUP

• Selskapet produserer armeringsstål av skrapmetall og resirkulerer med dette cirka 700.000 tonn metall hvert år.

• Går over til bruk av LNG, Liquid Natural Gas – naturgass, i valseverket fra sommeren 2021.

• Gasum er et statseid finsk selskap. Energiselskapet er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet.

• Selskapet bidrar til å redusere karbonutslippene hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen.

 

*OM EPD – Environmental product deceleration
En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte.

EPD gir miljørådgivere og innkjøpere, et bedre grunnlag for å vurdere miljøbelastningen på produkt ved innkjøp av varer og tjenester. Den gir ledere bedre beslutningsgrunnlag i strategiske prosesser i forbindelse med produkt- og miljøutvikling. I bygg og- anleggs bransjen i dag og innenfor offentlig anskaffelse må man ha en EPD på sine produkter for å va med å konkurrere. Likeså settes det også krav på nivå av EPD, slik at de med best miljøprofilen har størst mulighet å leverer sine tjenester eller
produkter i prosjektet.

Del Del Del