Ferroglobe Mangan Norge AS har en sentral rolle i et stort forskningsprosjekt for å gjøre verdens manganindustri mer miljøvennlig. Fra venstre: Administrerende direktør, Bjørn Ugedal, seniorforsker Eli Ringdalen ved Sintef i Trondheim og metallurg Bjørn Heiland ved Ferroglobe Mangan Norge.

Ferroglobe tester ut nyskapende teknologi i stort EU-prosjekt

29 januar, 2019 9:25 Del Del Del

Ferroglobe Mangan Norge AS i Mo Industripark er med i nytt forskningsprosjekt,”PreMa”, som i teorien kan redusere CO2-utslipp fra manganverket i Rana med om lag 25 prosent. I tillegg vil det kunne gi en strømbesparelse i samme størrelsesorden.

Kjempetilskudd
Prosjektet er bevilget 110 millioner kroner fra EU, og ledes av Sintef. Ferroglobe og resten av Europas manganverk deltar i det fireårige prosjektet.  I tillegg er og et verk i Sør-Afrika med.
Seniorforsker Eli Ringdalen, ved Sintef i Trondheim, koordinerer prosjektet.

Metoden som skal utprøves består i å forbehandle manganmalmen før den går inn i smelteovnen. Manganmalmen går inn i forbehandlingsanlegget med omlag 25 grader. Så gjennom ei forvaring til rundt 600 grader før den settes inn i den elektriske smelteovnen sammen med koks.
– I teorien er dette fullt mulig. På papiret skal dette gå bra, men gjennom denne prosjektperioden skal vi gjøre forsøk for å teste om denne metoden har livets rett, sier metallurg Bjørn Heiland ved Ferroglobe Mangan Norge.

Praktiske prøver
Bedriften er utpekt til å gjøre viktige praktiske prøver i et pilotanlegg som skal bygges i Ferroglobes lokaler i industriparken i samarbeid med utstyrsleverandør, som også er med i prosjektet.
– Dette vil i første omgang være for å se hvordan råmaterialet oppfører seg når de forbehandles med Ferroglobes CO-gass. Etter at råvaremiksen er forvarmet i pilotanlegget vil den bli sendt til Sintef sin pilot-smelteovn i Trondheim for å se hvordan den oppfører seg under smelting og for å måle effekten forvarminga har i forhold til CO2-utslipp, sier Eli Ringdalen, som er seniorforsker ved Sintef i Trondheim. Ringdalen er godt kjent med smelteverksindustrien i Rana etter å ha jobbet med flere bedrifter her opp gjennom tidene. 

Energibesparelser
Utslipp av CO2 er ett av elementene i denne forskninga. Den andre interessante delen er energibesparelser ved forbehandling.
– Det vil være flere forskjellige energikilder  for forvarming og forbehandling. Her i Rana er det CO-gass fra egen produksjon som kan brukes til å varme opp og tørke ut malmen, andre steder er det kullfyrte anlegg, mens man i Sør-Afrika vil bruke solenergi som kommer opp i 800 grader som vil bidra til forbehandling, sier Ringdalen.

Sentral rolle
Sammenslutninger av aktørene i PreMa har forskjellige oppgaver fra rent vitenskapelige til å utvikle utstyr til prosessen. Ferroglobe i Mo Industripark har fått en sentral rolle, i og med at de skal drive pilotprosjektet, miniverk som utnytter CO.
– Dette er et biprodukt fra egen produksjon som vil bli brukt når vi skal framstille råmaterialet til videre forsøk ved Sintef og NTNU.
– Vi vil få en del kostnader med å være med i dette, men vi ser at dette kan være en metode som får ned utslippene av CO2 til de nivåer vi etter hvert tror vi blir pålagt, mener direktør Bjørn Ugedal i Ferroglobe Mangan Norge AS.
– Vi ønsker å være i forkant slik at vi kan levere et topp produkt med forsvarlig CO2-utslipp til stålprodusentene. Det er vel ikke tvil om at det etter hvert vil bli et krav fra våre kunder at vi kan levere mangan framstilt med en prosess som holder kravene til CO2-utslipp. Det kan bli et konkurransefortrinn for oss, slår han fast.

Stort prosjekt
PreMa er ett av de større EU- finansierte prosjektene som Sintef nå er i gang med. 110 millioner kroner til forskning som kan bidra til bedre miljø og energibesparelser er stort også for en forskningsinstitusjon av denne størrelse.
– I tillegg til at vi utvikler nye prosesser vil det bli en rekke forskere som deltar, og som får spisskompetanse på dette området. I tillegg er det en doktorgradsstipendiat og en PostDoc ved NTNU som er inne i prosjektet. Det er også flere som vil ta sin mastergrad på området, både her hjemme og i utlandet, avslutter koordinator for EU-prosjektet PreMa, seniorforsker Eli Ringdalen.

PreMa-prosjektet er bevilget hele 110 millioner kroner fra EU. Det er ett av de større EU- finansierte prosjektene som Sintef nå er i gang med.

 

Del Del Del