Fv. Morten Sund og Terje Sund-Olsen, Mo Fjernvarme og Andre Haugmo, prosjektleder Tre og Betong.

Fjernvarme gir utslippskutt på byggeplasser

5 mai, 2017 9:41 Del Del Del

Nye rapporter viser at anleggsmaskiner og byggtørk på byggeplasser slipper ut nesten like mye forurensing som dieselbilene. Men, med litt bedre planlegging kan utslippet enkelt elimineres. 

Krav for nye boligbygg forutsetter tilknytning til Mo Fjernvarme, men ofte er fjernvarmen noe av det siste som kommer på plass. Derfor får ikke entreprenørene utnyttet muligheten for bruk av fjernvarme allerede under byggeprosessen. Med litt bedre planlegging ligger det stort potensial for å kutte utslippene av CO2, NOX og sot, redusere kostnadene og sørge for bedre sikkerhet og et bedre miljø på byggeplassene.

Gode alternativ
– Her ligger det et potensial og store muligheter. På byggeprosjektene Selfors sykehjem og nye Toyota Nordvik var vi tidlig ute med å legge inn fjernvarmen i bygget. Entreprenøren kunne derfor sette på varmen straks bygget var tett. Da sparte entreprenøren mye tid. Man er pliktig til å koble seg til fjernvarme på nye bygg, så her er det rett og slett bare snakk om å time det riktig slik at fjernvarmen og byggets varmeanlegg settes i drift så tidlig som mulig. Dette krever bare litt planlegging, sier daglig leder ved Mo Fjernvarme AS, Terje Sund-Olsen.

Han opplever at Mo Fjernvarme ofte kommer sent inn i nye byggeprosjekter.
– Å bruke fjernvarme til byggtørking, når den allikevel skal brukes som oppvarming senere, har i tillegg en økonomisk gevinst da man unngår utgiftene dieseltørkerne medfølger av drivstoff, utstyrsleie samt rundvask.

– Dieseltørkerne har vært lettest tilgjengelige, og vil nok være det i overskuelig fremtid da de er mobile og kan trilles inn på enhver byggeplass. Men, det finnes altså et alternativ. Om etterspørselen blir stor nok vil vi også investere i små bærbare enheter som tilkobles fjernvarmenettet og leie det ut til entreprenører, sier driftstekniker Morten Sund.

Fossilfri oppvarming

Mo Fjernvarme har gode tilknytningsmuligheter i sentrum og de sentrumsnære bydelene.
– Innenfor dette området er det uproblematisk å tilknytte seg nye kunder.
Entreprenørene bør derfor tenke på oss helt i startfasen når byggingen skal planlegges. Dette gjelder spesielt i forhold til byggtørk da det vanligvis skjer tidlig i byggeprosessen, sier Sund.

Tørking av byggeplasser har foreløpig ikke fått pålagt nye miljøkrav fra myndighetene, men fossil oppvarming av bygg vil forbys fra 2020. Fjernvarmebransjen har derimot frontet et forbud mot bruk av fossilt drivstoff også i byggefasen.
– Jeg ser for meg at det kommer nasjonale miljøkrav om det etter hvert. Frem til da vil det være fullt mulig for Rana Kommune som et konkret miljøtiltak å stille krav om fossilfri byggtørking, i alle fall på sine egne byggeprosjekter, sier Sund-Olsen.

Svært fornøyd
Prosjektleder for byggingen av Selfors sykehjem, Andre Haugmo ved Tre og Betong, er svært fornøyd med å bruke fjernvarme som byggtørk.
– Det er flere grunner til at jeg foretrekker å bruke fjernvarme til oppvarming av bygg. Det ene er at man kan bruke en ren og funksjonell metode for oppvarming av bygget i forbindelse med innredningsarbeidene i byggefasen. Det andre er at i gulv av betong må den restfukten som er i selve betongen etter utstøping få tid til å tørke ut til en maks grenseverdi for fuktinnhold som tillater legging av tette plastbelegg. På Selfors sykehjem hadde vi 18-20.000 meter rør innstøpt i betonggulvet og 6500-7000 m2 gulvbelegg. Da er det svært viktig at vi får pumpet ut fukten i betongen før gulvbelegget kan legges ned. Da er varmen fra fjernvarmen en effektiv og rasjonell måte å få dette til, sier Haugmo.
Tidligere har de brukt kokoverk (dieselaggregat) for å gjøre denne jobben.
– De er kostbare og kan være brannfarlige. De krever kontinuerlig tilsyn, bruker mye diesel og kan forurense endel i bygget. Det ligger derfor en ganske stor besparelse ved å bruke fjernvarme.

Men, dette krever planlegging. Teknisk rom, rørlegger og Mo Fjernvarme må involveres tidlig i byggeprosessen.
– For oss var dette en super måte å jobbe på og en metode vi ønsker å bruke i fremtiden også når man har mulighet til det, og vi opplyser gjerne oppdragsgiver om at dette er et alternativ. Mange har nok ikke tenkt på muligheten. Det viktigste for oss er selvsagt å sikre god kvalitet.
Han mener fjernvarme som energikilde i bygget fungerer fenomenalt.
– Jeg tror denne metoden kommer til å bli brukt i økende grad i fremtiden og er noe som bør tilstrebes i bransjen. Det er en helt super metode for byggtørk og generell oppvarming av bygg.

Mo Fjernvarme AS

Produksjon: 85 GWh
Kapasitet: 22 MW grunnlast og 40 MW reserve-/spisslast
Omsetning: 43 MNOK
Trasélengde: 29 km.
Antall ansatte: 4

 

Del Del Del