Før var ikke studentene så villige til å flytte hjem igjen, men det er de nå. De vi snakker med er svært glade i hjemkommunen sin og de vil hjem, først og fremst på grunn av nærhet til natur og familie, sier styreleder i Vi vil heim, Rigmor Nygård Hansen.

Flere vil hjem til Helgeland

22 juni, 2017 10:29 Del Del Del

Flere studenter ønsker seg hjem til Helgeland etter endt utdanning. De ønsker kunnskap om næringslivet i regionen, men opplever bedriftene som tilbakeholdne. Nå tar Vi vil heim nye grep.

– Vi samler inn ulike problemstillinger fra partnerbedriftene våre. Bachelor- og masterstudenter kan dermed plukke interessante problemstillinger som kan brukes når de skriver oppgaver. På denne måten blir næringslivet kjent med studentene, og studentene blir kjent med en potensiell ny arbeidsgiver i tillegg til at de kan bidra til å løse casene, forteller styreleder i Vi vil heim, Rigmor Nygård Hansen.

Flere vil heim
Vi vil heim har over 640 medlemmer og er tilknyttet vel 40 helgelandsbedrifter fordelt på kommuner, bransjer, offentlig og privat sektor.
– Studentene vil hjem til Helgeland, men vi ser at det er et stort behov for å øke kunnskapen om hvilke muligheter og fordeler man har ved å bo her, sier Nygård Hansen.

De har sammenlignet den siste medlemsundersøkelse som ble utført høsten 2016, med en tilsvarende medlemsundersøkelse fra 2014.
– 65 prosent av medlemmene opplyser at det er stor sannsynlighet for at de etablerer seg på Helgeland i fremtiden, dette er en fremgang på 9 prosent siden 2014. 42 prosent mener at Helgeland har et innovativt og fremtidsrettet næringsliv mot 27 prosent i 2014. 32 prosent mener Helgeland kjennetegnes ved et variert næringsliv med god lønnsomhet mot 29 prosent i 2014. Dette viser at flere får øynene opp for muligheten som ligger i regionen.

Bygger relasjoner

Tilbakemeldingene fra studentene, deriblant mange ingeniørstudenter, er at næringslivet fra Helgeland er nærmest fraværende. Deriblant bedriftene i Mo Industripark.
– Alcoa i Mosjøen har en strategi på rekruttering, men vi savner at flere bedrifter presenterer seg selv for studentene. Vi vil heim jobber for å koble bedriftene og studentene slik at de får mulighet til å bli kjent med hverandre og til å bygge kontaktnett. Mitt inntrykk er at det er mangel på kunnskap om hvilke muligheter som ligger her, og studentene vil gjerne vite mer.

Det er avisene Rana Blad, Helgelendingen og Helgeland Sparebank som står bak stiftelsen Vi vil heim.
– Jeg anbefaler å ha en strategi på rekruttering. Bedriftene må tenke langsiktig og bygge gode nettverk. Vi vil heim er en god arena for nettverksbygging, sier Nygård Hansen som har vært engasjert i Vi vil heim i fire år.
– Inntrykket er endret i løpet av årene. Før var ikke studentene så villige til å flytte hjem igjen, men det er de nå. De vi snakker med er svært glade i hjemkommunen sin og de vil hjem, først og fremst på grunn av nærhet til natur og familie.

Stor interesse for prosjekt
– Noen bedrifter har konkrete problemstillinger de sender oss, og andre har et tema de ønsker at studentene skal skrive en oppgave på. I denne prosessen må studentene intervjue en del mennesker og tilbringe tid i bedriften. Dette kan være en god inngangsport både for studentene og bedriftene, sier daglig leder i Vi vil heim, Laila Olderskog.

Flere bedrifter har allerede meldt sin interesse og sagt at de gjerne ønsker å delta.
– Tilbakemeldingene vi får fra studentene er at de har for liten kunnskap om næringslivet og utviklingen på Helgeland. Å samle inn mulige caser gir nok en mulighet til å bli bedre kjent i arbeidet med å rekruttere fremtidens arbeidskraft.
 

Del Del Del