Daglig leder ved SINTEF Helgeland, Susanne Nævermo-Sand, forteller at forskningsinstitusjonen vil fokusere på sirkulær økonomi og fremtidens produksjon.

Forsker for grønn konkurransekraft

30 september, 2016 13:04 Del Del Del

 

SINTEF Helgeland har etablert seg i Rana for å gi den landbaserte industrien i regionen grønn konkurransekraft.

SINTEFs ferske datterselskap i vår landsdel har som mål å bli et fyrtårn på to felt: For det første innenfor sirkulær økonomi; systemer der avfall og energioverskudd fra én produsent blir ressurser for en annen, og der aktørene tenker livssyklus fra produksjon til gjenbruk.
For det andre innenfor fremtidens produksjon; det vil si digitalisering av arbeidsprosesser og produkter samt utvikling av smarte selvlærende systemer.
– Nærhet til et tungt forskningsmiljø gjennom et selskap med disse fokusområdene, er viktig om industrien på Helgeland skal være konkurransedyktig internasjonalt også i fremtiden. Dette gjelder enten vi snakker om prosessindustri, produksjonsbedrifter eller service-industri. I SINTEF Helgeland planlegger vi derfor å bygge opp unik kompetanse innenfor disse områdene, sier daglig leder Susanne Nævermo-Sand.

 

Nærhet til industrien
SINTEF Helgeland har foreløpig sitt kontorsted ved Campus. Som en integrert del av SINTEF, Skandinavias største uavhengige forskningsinstitusjon, har datterselskapet noen unike fortrinn, i følge Nævermo-Sand.
– Vi har tilgang til teknologisk kompetanse som er relevant for viktige verdikjeder. I tillegg har vi lang erfaring med industrielt samarbeid, herunder strategi, prosjektutvikling, gjennomføring og leveranser til internasjonale kunder.

 

Gir tilgang til nasjonal ressurs

SINTEF Helgeland er etablert som en del av SINTEFs strategi for regional utvikling. Strategien innebærer at SINTEF som nasjonal ressurs blir gjort tilgjengelig for regionalt næringsliv og forvaltning. Det nyetablerte datterselskapet har nære bånd til Mo industripark og øvrig industri i regionen. Dette gir SINTEF Helgeland gode muligheter blant annet til rask uttesting av forskningsresultater i pilot- og industriskala.

Nordland fylkeskommune, Sparebankstiftelsen Helgeland og Helgeland Sparebank Gavestiftelse har gått sammen om å støtte etableringen med til sammen seks millioner kroner gjennom et oppstartprosjekt som varer fra juli 2016 til desember 2018.
– Industrien på Helgeland har et godt utgangspunkt og SINTEF Helgeland ser frem til å videreutvikle posisjonen gjennom regionale, nasjonale og internasjonale innovasjonsprosjekt. Vi har et mål om å være 15 ansatte og omsette for mellom 20-25 millioner kroner innen 2022, forteller Nævermo-Sand.
En emisjon der Kunnskapsparken Helgeland, Mo Industripark AS og Nord universitet vil komme med på eiersiden, er planlagt i slutten av september.

 

Viktig for industrien i regionen
Mo Industripark uttrykker stor glede over at det nye selskapet har sett dagens lys.
– Etableringen av et tyngre forskningsmiljø på Mo og på Campus Helgeland har vært et viktig mål for Mo Industripark. Derfor er vi veldig fornøyde med at SINTEF Helgeland nå er på plass. Det er avgjørende for vårt arbeid med å bli en grønn industripark i verdensklasse, sier administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen.
Det synes også verksdirektør ved Alcoa i Mosjøen, Kathrine Næss.
– Det er selvsagt spennende med SINTEF-etablering på Mo. Vi har samarbeidet med SINTEF og NTNU i Trondheim i mange år og har relativt nylig inngått mangeårig samarbeid på flere SFI-prosjekter. SINTEF i Trondheim er en veletablert institusjon som aluminiumsbransjen nok fortsatt vil fortsette å jobbe sammen med.
Hun tror SINTEF Helgeland kan bli en interessant og nyttig samarbeidspartner på miljøområdet og med sirkulærøkonomi.
– Både Alcoa og andre prosessindustribedrifter er fokuserte på og dedikerte til å forvalte våre biprodukter på en bedre måte. “Mitt avfall kan være ditt produkt”, så vi trenger noen skarpe hoder som kan se muligheter der vi tradisjonelt kun har sett avfall. Når det gjelder rekruttering til regionen så tror jeg også SINTEF Helgeland vil være et positivt bidrag. Jo flere kunnskapsbedrifter i området, jo større sannsynlighet for at godt utdannede ressurser søker seg opp til vår region, sier Næss.

 

FAKTA: SINTEF Helgeland
SINTEF Helgeland er et datterselskap av SINTEF AS og skal fungere som SINTEFs forlengede arm i hele Helgelandsregionen.
SINTEF Helgeland ønsker å samarbeide med bedrifter i regionen for å gi den norske landbaserte industrien grønn konkurransekraft.
Susanne Nævermo-Sand startet 1. august som daglig leder. Hun kommer fra jobben som daglig leder hos fjell- og anleggsentreprenøren Hans Johnny Høgås, Hun har også vært seniorrådgiver ved Rana Utviklingsselskap og hatt lederstillinger i Rana Gruber AS. Hun har siden 2012 vært styreleder i Mineralklynge Norge og sitter også i styret for Innovasjon Norge, Nordland.

Del Del Del