Ved Øijord og Aanes Entreprenørforretning AS får det grønne slagget fra Glecore Manganese Norway AS nytt liv, og brukes for eksempel som fyllmasse i parkeringsplasser eller ved veiutbygging.

Fra avfall til ressurs

12 oktober, 2016 15:29 Del Del Del

Parkeringsplassen foran Coop OBS er bygd på fyllmasse av slagg. Det som tidligere ble deponert som avfall blir nå gjenvunnet og blir lønnsomme biprodukter.

 

Prosessoperatørene i Øijord & Aanes Entreprenørforretning AS gjenvinner slagg som de lager fyllmasse til veier av. Dette er slagg som dannes under smelteprosessen som foredler metall ved Glencore Manganese Norway AS. Slagget skilles ut fra det smeltede metallet i ovnene, og det rene metallet ligger da igjen i smeltedigelen. Slagget er et såkalt biprodukt, eller som man tidligere oppfattet som et avfallsprodukt. I Mo Industripark gjenvinnes alt som kan gjenvinnes.

– I stedet for at biproduktene fra Glencore ender opp som avfall kan vi gjenvinne det og lage nye produkter, forteller daglig leder ved Øijord & Aanes Entreprenørforretning AS, Stein Rune Øijord.

 

Konkurransedyktig biprodukt

Slaggen fra Glencore knuses og siktes, før den analyseres og tas prøver av. Det selges så videre og brukes blant annet som fyllmasse i veier og rundt bygninger.

– Da blir det nesten feil at vi fortsatt kaller det slagg. Vi skaper et produkt som er konkurransedyktig med stein når det brukes til veifylling. Da kan det ikke kalles et avfallsstoff eller biprodukt. Da er det heller et nytt produkt, forklarer Øijord.

– Den positive siden med gjenvinning er at man slipper å ende opp med kun sluttproduktet, og vi kan da gjenbruke biproduktene i stedet for å kaste dem, legger han til.

 

Skaper en synergieffekt

– Vi er svært godt fornøyd med at slaggen kan tas i bruk av andre her i industriparken, sier Bjørn Heiland, prosessingeniør ved Glencore.

Parkeringsplassen foran Coop OBS er bygd på fyllmasse, laget fra slagg. Det samme gjelder arealene ved Rana Industriterminal i Langneset, som blant annet fylles ut med fyllmasse fra Øijord og Aanes. Tilretteleggingen i Mo Industripark er et viktig kriteria for synergieffekt mellom bedriftene.

– I industriparken er det lagt godt til rette for samarbeid og miljøvennlig drift. Det er dette som er fremtiden innenfor industrivirksomhet, mener Bjørn Heiland, prosessingeniør ved Glencore Manganese Norway AS.

Del Del Del