F.v.: Daglig leder i Rana FK, Jimmy Fjelldalselv; adm. dir. i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen; og direktør for eiendomsutvikling i Mo Industripark AS, Jan Gabor.

Fremover i lag med Mo Industripark

3 oktober, 2023 11:00 Del Del Del

Rana Fotballklubb har inngått en avtale med Mo Industripark AS om å være hovedpartner. Avtalen er femårig, noe som gir fotballklubben stabilitet og forutsigbarhet for å fortsette den positive utviklingen i klubben.

– Vi har inngått et partnerskap med Rana FK fordi vi mener at Mo i Rana, som er Nord-Norges tredje største by, fortjener et fotballag i øvre divisjoner. Derfor går vi inn som hovedpartner, forteller Direktør Eiendomsutvikling i Mo Industripark AS, Jan Gabor.

– Som hovedpartner bidrar vi med et betydelig beløp og har forpliktet oss til en femårsavtale, sier Gabor.

Mo Industripark har også vært med som sponsor tidligere og har hatt en aktiv deltakelse i sammenslåingen og opprettelsen av Rana FK.

– Vi har vært med helt siden oppstarten av Rana FK i 2017, forteller administrerende direktør i Mo Industripark, Arve Ulriksen.

– Vi var en av de første aktørene som var tydelig på at det var behov for satsing på fotball i Rana i øvre divisjoner, og en sammenslåing av de to største klubbene var helt nødvendig for å samle ressursene og satse på toppfotball, sier Ulriksen.

Styreleder i Rana FK, Bjørn Audun Risøy er takknemlig for at MIP er med på satsingen.

– Vi er utrolig glad og takknemlig for at MIP er med på denne satsingen. MIP har vært med helt fra starten og har vært en støttespiller fra dag en. Alle avtalene våre gikk ut i fjor høst, så vi er kjempeglad og stolt over ha MIP med videre som en av hovedpartnerne. Det er vi helt avhengig av for å kunne tilby breddetilbud, sosiale tiltak og for toppsatsingen.

Det er daglig leder i Rana FK, Jimmy Fjelldalselv, helt enig i.

– Vi mener samarbeid er nøkkelen til suksess. Det gjelder internt mellom barn og ungdom, og toppfotball. Det gjelder samarbeid mellom klubber i byen og på Helgeland og ikke minst betyr det samarbeid med næringslivsaktører slik som Mo Industripark AS. Uten deres langsiktige og gode samarbeid ville det vært tilnærmet umulig for oss i Rana FK å ta tak i alle områdene som skal utvikle fotballen, verdiene og samholdet i og rundt klubben vår, sier Fjelldalselv.

Rana FK

Rana FK er en ung klubb og ble etablert i 2017 da klubbene Mo IL og Stålkameratene slo seg sammen. Klubben ble opprettet fordi man ønsket å bygge opp en toppklubb på Helgeland.

– En slik sammenslåing var helt nødvendig hvis det skulle være aktuelt for oss som selskap å gå inn som sponsor. Det vi observerer er at det var helt rett å slå sammen klubbene. Selv om det tar tid å bygge et nytt lag, har det vært en positiv utvikling og en bra start på årets sesong, forteller Ulriksen.

Ulriksen er imponert over organiseringen og har tro på Rana FK.

– Organiseringen er imponerende. Det er gjort et godt stykke arbeid og det er bygd opp en solid grunnmur til å arbeide videre på, sier Ulriksen.

– Topptrenerressurser er på plass, daglig leder er på plass, en avtale med i regionen er på plass for å sikre rekruttering av de beste spillerne. I tillegg har de inngått et godt samarbeid med Bodø/Glimt, forteller Ulriksen.

(Farmerklubb er en klubb i lavere divisjon som etter bestemte regler utveksler spillere med lag i høyere divisjon.)

Jan Gabor er opptatt av sponsormidler også skal gå til yngre årsklasser og synes at det arbeidet ser bra ut.

– Overordnet er det viktig fordi vi har fokus på vekst på Helgeland. Da er fotball i øvre divisjoner en av flere viktige initiativer som er viktig for at Mo skal være en by med godt omdømme og som er attraktiv å flytte til, sier Gabor.

Samarbeid med Bodø/Glimt

En av flere viktige steg for å styrke Rana FK sin satsing for å bli en god utviklings- og toppfotballklubb var å inngå et samarbeid med Bodø/Glimt og næringslivet.

– Det er et mangfoldig arbeid som skal ligge til grunn om Rana FK skal lykkes med sin satsing på å bli en bærekraftig toppfotballklubb. Det skal jobbes godt på toppen og det skal jobbes godt i bredden. Som visjonen vår «fremover i lag» tilsier har vi erkjent at vi kun kan lykkes med dette arbeidet om vi samarbeider godt med alle rundt oss. Vi må hente erfaring fra Bodø Glimt gjennom vårt samarbeid der, og vi må la bydelsklubbene få tilgang på kompetansen, engasjementet og folket vi har i Rana FK, sier Fjelldalselv.

Arve Ulriksen var en av de som sto fremst og tok initiativ for å inngå et samarbeidet med Bodø/Glimt.

– Samarbeidet med Bodø/Glimt ble inngått blant annet for å lære prestasjonskultur, og Rana FK har gjennom samarbeidet fått tilgang på Bodø/Glimts utviklingsressurser, forteller Ulriksen.

Rana FK og Bodø/Glimt samarbeider om blant annet spillerutvikling, inkludert akademi-samarbeid, samlinger, hospitering og kamper i alle aldre. I tillegg samarbeider de om trener- og lederutvikling, klubbutvikling, utveksling av spillere begge veier og treningskamper. Spillere, trenere og ledere bidrar på foredrag og samlinger for begge klubber og for næringsliv.

– Alt i alt er dette noe vi har tro på og det er et godt fundament for å bygge et topplag i Rana, avslutter Ulriksen.

Del Del Del