Fylkesrådslederen Tomas Norvoll (t.v) og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (i midten) sammen med samtaleleder Knut Folkestad (t.h).
Fylkesrådslederen Tomas Norvoll (t.v) og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (i midten) sammen med samtaleleder Knut Folkestad (t.h).

– Fremtidens Nordland må bli skapt i fellesskap

17 januar, 2020 14:59 Del Del Del

Det var budskapet fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll da han innledet årets utgave av Nordlandskonferansen. Over 150 akademikere, politikere og næringslivsrepresentanter var samlet i Bodø for å drøfte utfordringer, visjoner og muligheter for Nordland i tiåret som kommer.

 

Bærekraft, Nordlands nye merkevare
Over 150 akademikere, politikere og næringslivsrepresentanter var samlet i Bodø for å drøfte utfordringer, visjoner og muligheter for Nordland i tiåret som kommer. Norvoll var klar i sin tale da beskrev det nye tiåret som «bærekraftens tiår».
– Når vi i fellesskap skal definere fremtidens Nordland, må en av de sterkeste merkevarene være nettopp det bærekraftige. Klimaendringene er ikke noe som vil skje et eller annet fremmed sted en eller annen gang i framtida. Det skjer her og nå, sa Norvoll i åpningssesjonen.

 

EU-rådgiver for Nord-Norges Europakontor i Brussel, Tina Melfjord oppfordrer Nordland til lå se ut mot Europa og EU.

EU-rådgiver for Nord-Norges Europakontor i Brussel, Tina Melfjord oppfordrer Nordland til lå se ut mot Europa og EU.

 

Se mot Europa
Dag én av konferansen ble avsluttet med et engasjerende innlegg om mulighetene for Nordland som ligger i Europa. Europakommisjonen sin nye grønne «deal» er en ny vekststrategi som vil få konsekvenser for Norge samtidig som det vil skape nye muligheter for fylket, sa EU-rådgiver for Nord-Norges Europakontor i Brussel, Tina Melfjord.
– Vi må bruke mulighetene EU gir i denne omstillingsfasen og hente hjem midler som Norge har tilgang til å søke på. De kan brukes til for eksempel å øke satsingen på sirkulær økonomi, noe som Mo Industripark er gode på. Det er også viktig å «melde seg på» den europeiske debatten om Arktis, da EU jobber med å opptattere unionens sin arktiske politikk, sa Melfjord.

 

Samarbeid blir enda viktigere
Ifølge Innovasjon Norge blir tilrettelegging og et lokalt ønske om bærekraftige investeringer i regionen viktig.
– Mo Industripark har over år bygd nettverk på tvers av næringer som skaper større verdier enn utvikling alene. Bedriftene har utfylt hverandre i verdikjedene noe som skaper arbeidsplasser samtidig som bygger på nordnorske verdier og bevarer naturen, sa Bjørg H. Jenssen og Heidi Thommessen fra Innovasjon Norge Nordland.

Tett samarbeid har også blitt muliggjort gjennom klyngearbeid. Monica Paulsen fra Arctic Cluster Team fortalte om hvordan klyngen bestående av 60 bedrifter jobber.
– Vi har flere eksempel på at samarbeid funker gjennom klyngen. Ta for eksempel diffuse utslipp som nå skal bli forsket på de neste fire årene. Det blir et samarbeid mellom SINTEF Helgeland og prosessindustrien i Mo Industripark. Noe som var med på å utløse det samarbeidet var en samling i regi av Arctic Cluster Team, fortalte Paulsen.

 

Monica Paulsen fra Arctic Cluster ga eksempler på hvordan samarbeid skaper nye muligheter.

Monica Paulsen fra Arctic Cluster ga eksempler på hvordan samarbeid skaper nye muligheter.

 

Vi må knekke befolkningskode
Et annet sentralt tema som ble gjentatt gjennom hele konferansen var fraflytting og hvordan vi i nord skal tiltrekke oss flere folk. Norvoll dro frem viktigheten av å spille hverandre gode.
– Hvis industrien i Nordland skal hente nye folk med riktig kompetanse, må andre sektorer være på plass og motsatt. Vi må lære av hverandre og ta nabopraten, sa fylkesrådslederen som fikk et anerkjennende nikk fra kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Ministeren og fylkesrådsleder var begge klar på at endring i ordskiftet blir en viktig for å realisere «nye Nordland».
– Ordskiftet må tones noe ned. Til tider blir det harde ordskifte for stort og forurenser debatten. Vi må bli flinkere til å snakke hverandre opp istedenfor å snakke hverandre ned, var et budskap flere nevnte under konferansen.

 

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland var enig at vi må lære av hverandre og ta nabopraten og at ordskiftet må tones ned.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland var enig at vi må lære av hverandre og ta nabopraten og at ordskiftet må tones ned.

Del Del Del